bylge-logo

  Bylge

  Günlük Yaşamımızda Sıkça Kullandığımız Kelimeler Nereden Geliyor

  1. Berber İtalyancada sakal tıraşı yapan kimselere barbièr (barbiyer) denir. Ayrıca barba bu dilde sakal anlamına gelmektedir. Barba Rossa (Kızıl Sakal).

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  1. Berber

  İtalyancada sakal tıraşı yapan kimselere barbièr (barbiyer) denir. Ayrıca barba bu dilde sakal anlamına gelmektedir. Barba Rossa (Kızıl Sakal).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  2. Çarmıh

  Farsçada dört çivi anlamına gelen çarmıh kelimesinden gelmektedir. Farsça çehar (dört) ve mıh (çivi) kelimelerinden türetilmiştir.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  3. Karnaval

  Fransızcadan dilimize geçmiş olan bu sözcük Katolik Hristiyanların 40 gün boyunca et yeme yasağının başlamasından önceki gün yaptıkları taşkınlıkları anlatmak için kullanılmaktadır. Latince ete veda anlamına gelmekte olup carne (et) ve vale (veda) kelimelerinden türetilmiştir. Reenkarnasyon (tenasüh, ruh göçü), enkarnasyon ( ete bürünme, hulul), karnivor (etle beslenen, etobur).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  4. Kolonya

  İlk defa 1709 yılında Almanya’nın Köln şehrinde üretilmiş olup ismini bu şehirden almıştır. Fransızca Köln şehrinin adı Cologne (okunuşu: Kolonye)’dir.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  5. Korna

  Korna kelimesi; boynuz, boynuz şekline benzeyen üflemeli çalgı anlamına gelen İtalyanca corno (korno) sözcüğünden gelmektedir. Kornea (Gözün ön bölümündeki sert, boynuzsu saydam tabaka), kornet (dondurma konan boynuz şeklinde huni), kornişon (boynuz şeklinde bir salatalık türü).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  6. Mobilya

  Fransızcada taşınabilir ev eşyası anlamına gelen mobilier (okunuşu: mobilye) kelimesinden gelmektedir. Mobil (hareketli), mobil telefon (cep telefonu, taşınabilir telefon), otomobil (kendi kendine, otomatik olarak hareket eden araç), möbleli (eşyalı ev).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  7. Müneccim

  Arapça kökenli bir kelime olup yıldızlara bakarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kimselere müneccim denir. Arapça necm (yıldız)kelimesinden türetilmiştir. Necmettin (Dinin Yıldızı), Necmullah (Allahın Yıldızı).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  8. Salam

  İtalyanca tuzlanmış et anlamına gelen salame kelimesinden gelmektedir. Tuz kelimesi birçok batı dilinde birbirine benzerdir. Almanca; salz, Fransızca; sel, İtalyanca; sale, İngilizce; salt ve İspanyolca; sal. Salamura (tuzlu suya yatırmak), salça (tuz katılarak hazırlanmış yemek sosu), salata (tuzlanmış sebze).


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  9. Sebze

  Farsçada yeşil anlamına gelen sabz sözcüğünden türetilmiş olan ve yine bu dilde yeşillik, bitki anlamına gelen sabzi sözcüğünden gelir.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  10. Sehpa

  Farsça se (üç) ve pa (ayak) sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşturulmuş olup üçayak anlamına gelmektedir. Pabuç (ayakkabı), piyade (yaya asker), kelle paça.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  11. Siyaset

  Arapça at bakıcısı anlamına gelen seyis kelimesinden gelmektedir.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  12. Uzay

  Türkçe uzamak fiilinin ve fiilden isim türeten –ay, -ey ekinin birleştirilmesinden türetilmiştir.


  Günlük_Yaşamımızda_Sıkça_Kullandığımız_Kelimeler_Nereden_Geliyor


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023