bylge-logo

  Bylge

  Eflak Boğdan Neresi ? (Eflak ve Boğdan Nerede ?)

  Tarih kitaplarında ve derslerinde, tarihi filmlerde adını sıkça duyduğumuz ama pek çoğumuzun tam olarak neresi olduğunu bilmediğimiz memleketlerdir Eflak ve Bo

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Tarih kitaplarında ve derslerinde, tarihi filmlerde adını sıkça duyduğumuz ama pek çoğumuzun tam olarak neresi olduğunu bilmediğimiz memleketlerdir Eflak ve Boğdan. Osmanlılar, Eflak ve Boğdan'ı Memleketeyn yani "İki Memleket, İki Ülke" olarak adlandırmışlardır. Bunlar Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk gibi Osmanlı merkezi yönetiminin tam olarak uygulanmadığı özerk (iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı) bir yönetime sahiptiler. Kendilerinden her yıl yalnızca bir miktar vergi alınmakla yetiniliyordu. Ayrıca voyvodalar Osmanlı Devleti bir savaşa girdiğinde talep edilmesi halinde bir miktar asker yollamakla da yükümlüydüler. Eflak ve Boğdan, bugünkü "Modern Romanya"yı oluşturan en önemli üç tarihsel bölgeden ikisidir. Diğeri ise Erdel (Transilvanya) bölgesidir.


  Eflak Beyliği


  Eflak_Boğdan_Neresi_?_(Eflak_ve_Boğdan_Nerede_?)


  Eflak Prensliği veya Eflak Voyvodalığı olarak da bilinir. Bu prenslik (Rumence: Ţara Românească), Janos Basarab'ın 1330'da I. Károly'yi yenmesiyle bağımsızlığını kazanmıştır. Eflak, günümüzde Romanya'nın güneyine karşılık gelir.


  Boğdan Beyliği


  Eflak_Boğdan_Neresi_?_(Eflak_ve_Boğdan_Nerede_?)


  Boğdan Prensliği veya Boğdan Voyvodalığı olarak da bilinir. Bu prenslik (Rumence: Moldova veya Țara Moldovei), I. Bogdan zamanında 1359'da Macaristan Krallığı'nın (1301-1526) eğemenliğinden kurtularak bağımsız bir ülke olmuştur. Boğdan, günümüzde Romanya'nın kuzeydoğusu ile Moldova Cumhuriyeti'ne karşılık gelir. Osmanlılar bugünkü Moldova Cumhuriyeti'ne Eflaklı Basarab ailesinden dolayı Besarabya ismini vermişlerdir. 1812'de Rusların eline geçen bölge Avusturya, Rusya ve Romanya arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra 1945'de kesin olarak Rusların hakimiyeti altına girmiştir. Besarabya bölgesi, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Moldova adıyla bağımsız bir ülke olmuştur.


  Eflak_Boğdan_Neresi_?_(Eflak_ve_Boğdan_Nerede_?)


  Voyvodaların prens aileleri içerisinden seçilmesi yüzünden çıkan taht kavgaları nedeniyle prenslikler iyice zayıflayınca bu durumdan faydalanan Osmanlılar önce 1476'da Eflak'ı ve daha sonra da 1538'de Boğdan'ı kesin olarak egemenlikleri altına aldılar. 1593'de Eflak Prensi olan Mihai Viteazul (Cesur Mihail) 1594'de Türkleri ülkesinden çıkarmayı başararak 1600'de kısa süreli de olsa aynı anda Eflak, Boğdan ve Erdel'in hükümdarı oldu. Ancak devleti aynı yıl içerisinde Habsburglar tarafından ortadan kaldırıldı.


  Eflak_Boğdan_Neresi_?_(Eflak_ve_Boğdan_Nerede_?)


  Kırım Savaşı sırasında önce Rusya (1853-54), ardından da Avusturya (1854-56) birliklerince işgal edilen prensliklerin güvenliği, Paris Antlaşması (1856) ile Avrupalı büyük devletlerin garantisi altına alındı. Osmanlı Devleti'nin eğemenliği resmi olarak (kağıt üstünde) devam ediyor olsa da ordusu her türlü müdahele hakkını yitirmişti. 24 Ocak 1859'da Eflak ve Boğdan birleşerek tek bir ülke haline geldiler. Daha sonra bu birlik 1866'da Romanya adını aldı. Romanya, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na (93 Harbi) Rusya'nın yanında katılmasının bir ödülü olarak 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden resmen ayrılarak bağımsız bir ülke oldu.

  Published Date:

  June 27, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023