bylge-logo

  Bylge

  Eşkenar Üçgen

  Eşkenar Üçgen Nedir? Üç kenarının uzunluğu da birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen olup; 1

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Eşkenar Üçgen Nedir?


  Üç kenarının uzunluğu da birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.


  Eşkenar_Üçgen


  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen olup;


  1. |AB| = |AC| = |BC| = a

  2. m(A) = m(B) = m(C) = 60°'dir.


  Eşkenar Üçgen Özellikleri


  Eşkenar_Üçgen


  1. Bir eşkenar üçgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.


  Eşkenar_Üçgen


  2. Bir eşkenar üçgende bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve 60° ve bütün dış açıların ölçüleri birbirine eşit ve 120°'dir.


  Eşkenar_Üçgen


  3. Bir eşkenar üçgende yükseklik (h), açıortay (n) ve kenarortay (V) aynıdır.


  Eşkenar_Üçgen


  4. Bir eşkenar üçgenin üzerinden veya içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara inilen dikmelerin toplam uzunluğu, eşkenar üçgenin yüksekliği kadardır.


  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen olmak üzere;


  |PD| + |PE| + |PF| = |AG| = h


  Eşkenar_Üçgen


  5. Eşkenar üçgenin içerisinden alınan herhangi bir noktadan kenarlarına çizilen paralellerin toplam uzunluğu, eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kadardır.


  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen ve [AB] // [FP], [BC] // [DP] ve [CA] // [EP] olmak üzere;

  |DP| + |EP| + |FP| = a


  Eşkenar Üçgen Alanı (Eşkenar Üçgenin Alanı)


  Eşkenar Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur?


  Eşkenar_Üçgen


  1. Yol


  Yukarıdaki şekildeki ABC eşkenar üçgenin alanı, taban kenarı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

  A (ABC) = |BC| . |AH| / 2


  AHB veya AHC dik üçgenlerinden herhangi birine Pisagor Teoremi'ni uygularsak;

  |AH|² + |BH|² = |AB|²

  |AH| = h

  h² + (a/2)² = a²

  h² + a²/4 = a²

  h² = a² - a²/4

  h² = 3a²/4

  √h² = √3a²/4

  h = a√3/2

  |AH| = a√3/2

  A(ABC) = |BC| . |AH| / 2

  A(ABC) = a . a√3/2 / 2 = a²√3/4 olur.


  2. Yol


  Eşkenar_Üçgen


  Sinüs Teoremi'ne göre iki kenarı ve bu iki kenarı arasındaki açının ölçüsü bilinen bir ABC üçgeninin alanı;

  A (ABC) = 1/2 . b . c . sinA'dır.


  A (ABC) = 1/2 . a . a . sin60

  sin60 = √3/2

  A (ABC) = 1/2 . a . a . √3/2

  A (ABC) = a²√3/4 olur.


  3. Yol


  Eşkenar_Üçgen


  Heron Formülü'ne göre üç kenarının uzunluğu da bilinen herhangi bir ABC üçgenin alanı, s = (a + b + c)/2 olmak üzere;

  A(ABC) = √s . √s - a . √s - b . √s - c


  s = (a + a + a)/2 = 3a/2

  A(ABC) = √3a/2 . √3a/2 - a . √3a/2 - a . √3a/2 - a

  A(ABC) = √3a/2 . √a/2 . √a/2 . √a/2

  A(ABC) = √3a⁴/16

  A(ABC) = a²√3/4 olur.

  Published Date:

  January 14, 2021

  Updated Date:

  December 11, 2023