bylge-logo

  Bylge

  cos(x+y) ve cos(x-y) Toplam ve Fark Formüllerinin İspatı

  cos(x+y) = cosx.cosy - sinx.siny ve cos(x-y) = cosx.cosy + sinx.siny eşitliklerinin ispatını aşağıdaki şekildeki gibi gösterebiliriz.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  cos(x+y)_ve_cos(x-y)_Toplam_ve_Fark_Formüllerinin_İspatı

  cos(x+y) = cosx.cosy - sinx.siny ve cos(x-y) = cosx.cosy + sinx.siny eşitliklerinin ispatını aşağıdaki şekildeki gibi gösterebiliriz.

  cos(x+y)_ve_cos(x-y)_Toplam_ve_Fark_Formüllerinin_İspatı


  cos(x+y)_ve_cos(x-y)_Toplam_ve_Fark_Formüllerinin_İspatı


  cos(x+y)_ve_cos(x-y)_Toplam_ve_Fark_Formüllerinin_İspatı


  cos(x+y)_ve_cos(x-y)_Toplam_ve_Fark_Formüllerinin_İspatı


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023