bylge-logo

  Bylge

  Cos75 (Cos75 Kaçtır ?)

  Cos 75 (Cos 75 Kaçtır ?) Cos75° = (√6-√2)/4'e eşittir. Cos75°'nin değerinin neden (√6-√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni'nden veya toplam fark formüller

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Cos75_(Cos75_Kaçtır_?)


  Cos 75 (Cos 75 Kaçtır ?)


  Cos75° = (√6-√2)/4'e eşittir. Cos75°'nin değerinin neden (√6-√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni 'nden veya toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Kosinüs için toplam-fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  cos(a+b) = cosa.cosb - sina.sinb

  cos(a-b) = cosa.cosb + sina.sinb


  75 = 30 + 45'tir. Sin30, cos30, sin45 ve cos45'in trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan cos75'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Cos75 Değeri


  cos75 = cos(30+45)

  cos75 = cos30.cos45 - sin30.sin45

  cos75 = √3/2.√2/2 - 1/2.√2/2

  cos75 = √3.√2/2.2 - 1.√2/2.2

  cos75 = √6/4 - √2/4

  cos75 = (√6-√2)/4 olur.


  √2 ≌ 1,4142

  √6 ≌ 2,4494

  (√6-√2)/4 ≌ (2,4494 - 1,4142)/4

  (√6-√2)/4 ≌ 1,0352/4

  (√6-√2)/4 ≌ 0,2588 olur.


  Birim Çember Yardımı ile Cos75'in Değerini Bulma

  

  Cos75_(Cos75_Kaçtır_?)


  Published Date:

  July 20, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023