bylge-logo

  Bylge

  Cos15 (Cos15 Kaçtır ?)

  Cos15'in değeri, (√6+√2)/4'e eşittir. Cos15'in değerini çeşitli matematik formülleri ve yöntemleri kullanarak bulabiliriz.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  cos15.png

  'e eşittir. Cos15'in değeri olan,'ü; 15 75 90 Üçgeni'nden, toplam-fark formüllerinden veya birim çemberden yararlanarak bulabiliriz.

  Toplam-Fark Formülleri Yardımıyla Cos15'in Değerini Bulma

  Kosinüs için toplam-fark formülleri aşağıdaki gibidir.

  15 = 45 - 30 veya 15 = 60 - 45'tir. Sin30, cos30, sin45, cos45, sin60 ve cos60'ın trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan cos15'in trigonometrik değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz. (Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri)

  1. Yol

  2. Yol

  'in Rasyonel Sayı Olarak Yaklaşık Değeri

  Birim Çember Yardımı ile Cos15'in Yaklaşık Değerini Bulma

  Cos15_(Cos15_Kaçtır_?)

  Published Date:

  June 27, 2021

  Updated Date:

  January 24, 2024