bylge-logo

  Bylge

  Cos15 (Cos15 Kaçtır ?)

  Cos 15 (Cos 15 Kaçtır ?) Cos15° = (√6+√2)/4'e eşittir. Cos15°'in değerinin neden (√6+√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni'nden veya toplam fark formülleri

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Cos15_(Cos15_Kaçtır_?)


  Cos 15 (Cos 15 Kaçtır ?)


  Cos15° = (√6+√2)/4'e eşittir. Cos15°'in değerinin neden (√6+√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni 'nden veya toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Kosinüs için toplam fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  cos(a+b) = cosa.cosb - sina.sinb

  cos(a-b) = cosa.cosb + sina.sinb


  15 = 45 - 30 veya 15 = 60 - 45'tir. Sin30, cos30, sin45, cos45, sin60 ve cos60'ın trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan cos15'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Cos15 Değeri


  cos15 = cos(45-30)

  cos15 = cos45.cos30 + sin45.sin30

  cos15 = √2/2.√3/2 + √2/2.1/2

  cos15 = √2.√3/2.2 + √2.1/2.2

  cos15 = √6/4 + √2/4

  cos15 = (√6+√2)/4 olur.


  cos15 = cos(60-45)

  cos15 = cos60.cos45 + sin60.sin45

  cos15 = 1/2.√2/2 + √3/2.√2/2

  cos15 = 1.√2/2.2 + √3.√2/2.2

  cos15 = √2/4 + √6/4

  cos15 = (√2+√6)/4 olur.


  √2 ≌ 1,4142

  √6 ≌ 2,4494

  (√6+√2)/4 ≌ (2,4494 + 1,4142)/4

  (√6+√2)/4 ≌ 3,8636/4

  (√6+√2)/4 ≌ 0,9659 olur.


  Birim Çember Yardımı ile Cos15'in Değerini Bulma


  Cos15_(Cos15_Kaçtır_?)


  Published Date:

  June 27, 2021

  Updated Date:

  November 29, 2023