bylge-logo

  Bylge

  Cos15

  Cos15'in değeri, √6+√2/4'e eşittir.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  cos15.png

  cos15 kaça eşittir ?

  'e eşittir. 'in değerini aşağı da birkaçını göstereceğimiz birçok yoldan bulabiliriz.

  1. toplam-fark formülleri yardımıyla cos15°'nin değerini bulma

  Kosinüs için toplam-fark formülleri aşağıdaki gibidir.

  15° = 45° - 30° veya 15° = 60° - 45°'dir. Sin30°, cos30°, sin45°, cos45°, sin60° ve cos60°'nin trigonometrik değerini bildiğimiz için buradan sin15°'nin trigonometrik değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz. (bakınız önemli açıların trigonometrik değerleri)

  a. 30° ve 45° değerlerini kullanarak bulma

  b. 45° ve 60° değerlerini kullanarak bulma

  'ün rasyonel sayı olarak yaklaşık değerini bulma

  2. cosx'in sonsuz seri açılımından faydalanarak cos15°'nin yaklaşık değerini bulma

  Cosx'in sonsuz seri şeklindeki açılımı aşağıdaki gibidir.

  Yukarıdaki formül de doğru sonuca ulaşabilmek için x'in değerini radyan olarak yazmamız gerekmektedir. 15°'nin radyan olarak karşılığını aşağıdaki şekildeki gibi bulabiliriz.

  'nin radyan olarak karşılığı 'dir. olarak alınırsa;

  olur. Şimdi yukarıdaki formül de gördüğümüz yere yazalım. Formüldeki ilk iki terimi almamız yeterlidir.

  3. birim çember yardımıyla cos15'in yaklaşık değerini bulma

  Cos15_(Cos15_Kaçtır_?)

  Published Date:

  June 27, 2021

  Updated Date:

  May 02, 2024