bylge-logo

  Bylge

  Cos105 (Cos105 Kaçtır ?)

  Cos 105 (Cos 105 Kaçtır ?) Cos105° = (√2-√6)/4'e eşittir. Cos105°'nin değerinin neden (√2-√6)/4'e eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak isp

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Cos105_(Cos105_Kaçtır_?)


  Cos 105 (Cos 105 Kaçtır ?)


  Cos105° = (√2-√6)/4'e eşittir. Cos105°'nin değerinin neden (√2-√6)/4'e eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Kosinüs için toplam fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  cos(a+b) = cosa.cosb - sina.cosb

  cos(a-b) = cosa.cosb + sina.cosb


  105 = 45 + 60'tır. Sin45, cos45, sin60 ve cos60'ın trigonometrik değerini bildiğimiz için buradan cos105'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Cos105 Değeri


  cos105 = cos(45+60)

  cos105 = cos45.cos60 - sin45.sin60

  cos105 = √2/2.1/2 - √2/2.√3/2

  cos105 = √2.1/2.2 - √2.√3/2.2

  cos105 = √2/4 - √6/4

  cos105 = (√2-√6)/4 olur.


  √2 ≌ 1,4142

  √6 ≌ 2,4494

  (√2-√6)/4 ≌ (1,4142 - 2,4494)/4

  (√2-√6)/4 ≌ -1,0352/4

  (√2-√6)/4 ≌ -0,2588 olur.


  Birim Çember Yardımı ile Cos105'in Değerini Bulma


  Cos105_(Cos105_Kaçtır_?)


  Published Date:

  August 01, 2022

  Updated Date:

  December 12, 2023