bylge-logo

  Bylge

  Birim Fonksiyon

  Birim Fonksiyon Nedir? A tanım kümesinden, B değer (görüntü) kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda, A tanım kümesinin her elemanı, B değer (görüntü) kümesin

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Birim Fonksiyon Nedir?


  A tanım kümesinden, B değer (görüntü) kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda, A tanım kümesinin her elemanı, B değer (görüntü) kümesinde kendisi ile eşleniyorsa, f fonksiyonuna birim fonksiyon denir ve I ile gösterilir. Birim fonksiyon, bire bir ve örtendir. Birim fonksiyon; özdeşlik fonksiyonu, özdeşlik gönderimi, özdeşlik dönüşümü, birim dönüşüm ve birim işlev gibi farklı şekillerde de adlandırılmaktadır.


  Birim_Fonksiyon


  Birim Fonksiyonun Formülü


  ∀ x ∈ A için f(x) = x ⇒ f(x) = I olur.


  Birim Fonksiyonun Grafiği


  Birim fonksiyonun grafiği aşağıdaki şekildeki gibidir.


  Birim_Fonksiyon


  Birim Fonksiyon Soruları


  Örnek 1 f(x) = (a-2)x³ - (2b+5)x² + (c+3)x + d - 1 fonksiyonu bir birim fonksiyon olduğuna göre a + b + c + d toplamının sonucu neye eşittir?


  Cevap


  f(x) fonksiyonu eğer bir birim fonksiyon ise f(x) = x olmak zorundadır.

  f(x) = (a-2)x³ - (2b+5)x² + (c+3)x + d - 1

  Birim fonksiyonda x³, x² vb. terimler bulunmaz.

  a-2 = 0

  a = 2 olur.

  -(2b+5) = 0

  2b+5 = 0

  2b = -5

  b = -5/2 olur.

  c+3 = 1 (fonksiyonun birim fonksiyon olabilmesi için x'in katsayı 1 olmak zorundadır)

  c = 1-3

  c = -2 olur.

  d-1 = 0

  d = 1 olur.

  a + b + c + d = 2 + (-5/2) + (-2) + 1

  a + b + c + d = 2 - 5/2 - 2 + 1 = -3/2 olur.


  Örnek 2 f: R → R olmak üzere; f(3x + 2) = ax + 2x + b - 1 fonksiyonu bir birim fonksiyon olduğuna göre a.b'nin değerini bulunuz?


  Cevap


  Birim fonksiyonun tanımını tekrar hatırlarsak eğer tanım kümesinin her elemanı değer kümesinde kendisi ile eşlenir şeklindedir.

  Buna göre tanım kümesindeki 3x+2 değer kümesinde yine 3x+2 ile eşlenmek zorundadır.

  f(3x + 2) = 3x + 2

  ax + 2x + b - 1 = 3x + 2

  (a + 2)x + b - 1 = 3x + 2

  a + 2 = 3

  a = 3 - 2

  a = 1 olur.

  b - 1 = 2

  b = 2 + 1

  b = 3 olur.

  a.b = 1.3 = 3 olur.

  Published Date:

  December 20, 2020

  Updated Date:

  December 11, 2023