bylge-logo

  Bylge

  Bileşke Fonksiyonun Türevi

  Bileşke Fonksiyon Türevi Formülü y = fog(x) ⇒ y' = f(g(x))'.g(x)' olur. Bileşke Fonksiyon Türevi İspatı Bileşke fonksiyonun türevinin ispatını türevin iki

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Bileşke_Fonksiyonun_Türevi


  Bileşke Fonksiyon Türevi Formülü


  y = fog(x) ⇒ y' = f(g(x))'.g(x)' olur.


  Bileşke Fonksiyon Türevi İspatı


  Bileşke fonksiyonun türevinin ispatını türevin ikinci tanımından yola çıkarak aşağıdaki şekildeki gibi yapabiliriz.


  Bileşke_Fonksiyonun_Türevi


  Örnek

  f(x) = x² - 5 ve g(x) = 3x + 2 ise fog(x)' = ?


  1. Yol

  fog(x) = f(g(x))

  fog(x) = f(3x + 2)

  fog(x) = (3x + 2)² - 5

  fog(x)' = [(3x + 2)² - 5]'

  fog(x)' = [(3x + 2)²]' - 5'

  y = f(x)ⁿ ⇒ y' = n.f(x)ⁿ⁻ ¹.f(x)'

  fog(x)' = 2.(3x + 2)'.(3x + 2)²⁻¹ - 0

  fog(x)' = 2.3.(3x + 2)

  fog(x)' = 6.(3x + 2)

  fog(x)' = 18x + 12


  2. Yol

  f(x)' = (x² - 5)'

  f(x)' = 2x

  g(x)' = (3x + 2)'

  g(x)' = 3

  f(g(x)) = f(3x + 2)

  f(g(x))' = f(3x + 2)'

  f(3x + 2)' = 2.(3x + 2)

  f(3x + 2)' = 6x + 4

  fog(x)' = f(g(x))'.g(x)'

  fog(x)' = (6x + 4).3

  fog(x)' = 18x + 12

  Published Date:

  April 25, 2021

  Updated Date:

  December 08, 2023