bylge-logo

  Bylge

  Ay İsimleri

  Ay isimleri Nereden Geliyor? Ay Dünyanın uydusu Ay'dan gelir. Eskiçağlarda oluşturulan ilk takvimlerde yeniaydan yeniaya geçen süre (yaklaşık olarak 29,5 g

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Ay_İsimleri


  Ay isimleri Nereden Geliyor?


  Ay

  Dünyanın uydusu Ay'dan gelir. Eskiçağlarda oluşturulan ilk takvimlerde yeniaydan yeniaya geçen süre (yaklaşık olarak 29,5 gün) bir ay olarak kabul edilmişti. Güneş batımından sonra gökyüzünde ince bir hilalin belirmesiyle yeni bir ay başlar ve her ay 29 ile 30 gün arası sürerdi.


  Ay_İsimleri


  Ocak

  Ocak ayının adı büyük bir olasılıkla bu ayın çok soğuk geçmesinden dolayı insanların evlerindeki ocaklarını yakmalarından gelmektedir.


  Ay_İsimleri


  Şubat

  Şubat ayının ismi Süryanice'de ok anlamına gelen "şabuto"dan gelmektedir. Bu aya neden ok anlamına gelen şabuto ismi verildiği bilinmemektedir.  Ay_İsimleri


  Mart

  Romalıların savaş tanrısı Mars'tan kaynaklanan ve Latince kökenli bir sözcüktür. Romalılar, baharın gelişiyle beraber hem savaş mevsiminin başladığına hem de tabiatın yeniden dirildiğine inanırlardı onun için bu ayı tanrıları marsa adamış ve onun adı ile anmışlardır.


  Ay_İsimleri


  Nisan

  Nisan ayının ismi Süryanice'de kuzu ve gelin anlamına gelen "nisano"dan gelmektedir. Çünkü bu ayda koyunlar kuzulamaya başlar ve ayrıca otların yeşermesi ve renk renk çiçeklerin açması ile birlikte de doğa adeta bir gelin gibi süslenir.


  Ay_İsimleri


  Mayıs

  Mayıs ayının adı büyük bir olasılıkla Yunan tanrıçası Maia'dan gelmektedir. Yunan mitolojisine göre Maia, Hermes'in annesi ve aynı zamanda da Zeus'un (Roma mitolojisinde Jüpiter) oğullarından Arkas'ın da sütannesidir. Ekinlerin büyüyüp olgunlaştığı bu aya Maia'nın adının verilmesi büyük bir olasılıkla buradan kaynaklanmaktadır.


  Ay_İsimleri


  Haziran

  Haziran ayının ismi Süryanice'de besin anlamına gelen "heziro"dan gelmektedir. Bu ismin tabiatın bereketini simgelediği için bu aya verildiği sanılmaktadır.


  Ay_İsimleri


  Temmuz

  Temmuz ayının ismi Süryanice "tamız"dan gelmektedir. Tamız, tektanrılı (ibrahimi) dinlerin doğuşundan önce tapınılan Mezopotamya tanrılarından biridir.


  Ay_İsimleri


  Ağustos

  Ağustos sözcüğü, ilk Roma İmparatoru Augustus Caesar'ın (M.Ö. 63 - M.S. 14) adından gelmektedir ve Roma takviminden dilimize geçmiştir. Augustus kelimesi Latince'de "yüce, ulu" gibi anlamlara gelmektedir.


  Ay_İsimleri


  Eylül

  Eylül ayının ismi Süryanice "ilul"dan gelmektedir. İlul, tektanrılı (ibrahimi) dinlerin doğuşundan önce tapınılan Pers (İran) tanrılarından biridir.


  Ay_İsimleri


  Ekim

  Türkçe kökenli bir sözcük olan ekim ismi, Anadolu'daki çiftçiler için toprağın ekim zamanı olduğu için bu aya verilmiştir.


  Ay_İsimleri


  Kasım

  Arapça'da "bölen, pay eden, taksim eden" gibi anlamlara gelmekte olan kasım sözcüğünün neden bu aya verildiği bilinmemektedir.


  Ay_İsimleri


  Aralık

  Türkçe kökenli bir sözcük olan aralık isminin bu aya neden verildiği bilinmemektedir.


  Ay_İsimleri


  Published Date:

  July 26, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023