bylge-logo

  Bylge

  Asitler ve Bazlar

  Asit ile Bazın Birleşmesi Sonucu Tuz ve Su Oluşur 1. Asitler Asitler, hemen hemen bütün kimyasal maddelerin yapısında bulunabilen hem en yararlı hem de en te

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Asitler_ve_Bazlar

  Asitler, hemen hemen bütün kimyasal maddelerin yapısında bulunabilen hem en yararlı hem de en tehlikeli bileşiklerdendir. Asit terimi Latince de “ekşi” anlamına gelen acidus sözcüğünden türetilmiştir. Gerçekten te bu bileşiklerin çoğunun tadı ekşidir. Örneğin sitrik asit (limon), asetik asit (sirke), hidroklorik asit (tuz ruhu), nitrik asit (kezzap) ve sülfürik asit (akü asidi) en bilinenleridir.


  Asitler_ve_Bazlar

  Asitlerin Genel Özellikleri

  Tatları ekşidir (limon, sirke)

  Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya dönüştürürler

  Yakıcı ve aşındırıcı etkileri vardır

  Suda çözündüklerinde genel olarak ortama (H+) iyonu verirler

  Asit çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür

  Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

  Üzerlerine fenolftalein çözeltisi (müshil ilacı) damlatıldığında renk değiştirmezler

  Asit çözeltileri metil oranjın (metil turuncusu) rengini turuncudan kırmızıya dönüştürürler

  Bazlarla nötrleşme adı verilen bir tepkimeye girerek tepkime sonunda tuz ve su oluşmasını sağlarlar


  Asitler_ve_Bazlar

  Genel olarak yapılarında bir hidroksil iyonu (OH-) ile en az bir metal iyonu bulunduran bileşiklere baz denir. Bazlar asitlerle birleşerek nötrleşme adı verilen bir tepkimeye girdiklerinde reaksiyon sonunda artık ne asit ne de baz özelliği gösterern ve tuz adı verilen nötr bir bileşik oluşur. Bazlara örnek olarak çeşitli sabun türleri, sodyum hidroksit (kostik, sudkostik), amonyak, sodyum bikarbonat (yemek sodası) ve kalsiyum karbonat(kireç taşı) örnek olarak verilebilir.


  Asitler_ve_Bazlar

  Bazların Genel Özellikleri

  Tatları acıdır (sabun, kül, tatlı su)

  Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye dönüştürürler

  Ele kayganlık hissi verirler

  Suda çözündüklerinde genel olarak ortama (OH-) iyonu verirler

  Baz çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür

  Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

  Asitlerle nötrleşme adı verilen bir tepkimeye girerek tepkime sonunda tuz ve su oluşmasını sağlarlar


  Asitler_ve_Bazlar

  1. Antoine Laurent Lavoisier 'e Göre Asit

  Fransız Kimyager Antoine Laurent Lavoisier, bütün asit bileşimlerinde olduğunu varsaydığı gaza Yunanca “asit yapıcı” anlamına gelen oksijen ismini vermişti. Ama bugün hepimiz bu tanımın doğru olmadığını biliyoruz. Örneğin HCl (Hidroklorik) asidin bileşiminde tek bir oksijen atomu bile yoktur.

  2. Svante Arrhenius Asit-Baz Tanımı

  Arrhenius’a göre; asitler, suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonu (H+) verebilen bileşikler iken bazlar ise, suda çözündüklerinde ortama hidroksil (OH-) iyonu verebilen bileşiklerdir. Arrhenius, sulu çözeltilerinde tamamen (%100) iyonlarına ayrışabilen asitleri ve bazları kuvvetli asit ve baz olarak tanımlarken, sulu çözeltilerinde kısmen iyonlarına ayrışabilen asitleri ve bazları ise zayıf asit ve baz olarak kabul etmiştir.

  Ancak, Arrhenius’un asit-baz tanımının kendi içerisinde bazı çelişkili yanları bulunmakta olup örneğin zayıf bir baz olan ve 1 azot (N) ve 3 hidrojen (H) atomundan oluşan amonyağın bazlığını açıklayamamaktadır.


  Asitler_ve_Bazlar


  Brönsted-Lowry Asit-Baz Tanımı

  1923 yılında birbirlerinden bağımsız olarak Danimarkalı bilim adamı Brönsted ve İngiliz bilim adamı Lowry, asidleri proton veren (H+ iyonu) ve bazları ise proton alan (H+ iyonu) bileşikler olarak tanımladı.

  Brönsted-Lowry Asit-Baz Kuramına göre tipik bir asit-baz tepkimesinde asit kendisinin eşlenik bazına (konjuge baz), baz da kendisinin eşlenik asidine (konjuge asit) dönüşür.


  Asitler_ve_Bazlar


  Lewis Asit-Baz Tanımı

  1923’te Lewis, asidleri bir elektron çifti alıcısı, bazları ise bir elektron çifti vericisi olarak tanımladı.


  Asitler_ve_Bazlar  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 11, 2023