bylge-logo

  Bylge

  Ardışık Sayıların Toplamı | Toplam Formülü

  Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara belli bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayı denir. Örneğin, aşağıdaki dizileri oluşturan sayılar birer ard

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara belli bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayı denir.


  Örneğin, aşağıdaki dizileri oluşturan sayılar birer ardışık sayıdır.


  1, 2, 3, ... , n (Art arda gelen iki terim arasında hep 1 fark var)

  1, 3, 5, ... , 2n - 1 (Art arda gelen iki terim arasında hep 2 fark var)

  2, 4, 6, ... , 2n (Art arda gelen iki terim arasında hep 2 fark var)


  Ardışık Sayılarda Terim Sayısı

  Terim Sayısı = (Son Terim - İlk Terim)/Artış Miktarı + 1


  Ardışık Sayıların Toplamı

  (Son Terim + İlk Terim) . (Terim Sayısı)/2


  Toplam Formülü

  Ardışık sayılardan ve ardışık olmayan ama belirli bir kurala göre oluşturulan sayılardan meydana gelen dizilerin genel toplam formüllerini çok katlı integral ve türev yardımı ile de bulabiliriz.


  Bir fonksiyon da fonksiyonun iki değişkeni arasındaki birinci fark fonksiyonun birinci türevini, ikinci fark ikinci türevini, üçüncü fark üçüncü türevini ve dördüncü fark ise dördüncü türevini verecek şekilde devam eder gider.


  1. 1 + 2 + 3 + ... + n = n . (n + 1) / 2


  İspat


  f(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n olsun.


  f(1) = 1

  2

  f(2) = 3 1

  3 0

  f(3) = 6 1 0

  4 0

  f(4) = 10 1

  5

  f(5) = 15


  Yukarıdaki f(n) fonksiyonunun ikinci türevi f(n)'' sabit bir sayı olan 1’e eşittir. İlk önce eşitliğin her iki tarafının da çift katlı (iki katlı) belirsiz integralini alalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  f(n) fonksiyonumuzun genel denklemini bulduktan sonra sıra a ve b değerlerini bulmaya geldi.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  2. 2 + 4 + 6 + ... + 2n = n . (n + 1)


  İspat


  f(n) = 2 + 4 + 6 + ... + 2n olsun.


  f(1) = 2

  4

  f(2) = 6 2

  6 0

  f(3) = 12 2 0

  8 0

  f(4) = 20 2

  10

  f(5) = 30


  Yukarıdaki f(n) fonksiyonunun ikinci türevi f(n)'' sabit bir sayı olan 2’ye eşittir. İlk önce eşitliğin her iki tarafının da çift katlı (iki katlı) belirsiz integralini alalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  f(n) fonksiyonumuzun genel denklemini bulduktan sonra sıra a ve b değerlerini bulmaya geldi.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  3. 1 + 3 + 5 + ⋯+ 2n - 1 = n²


  İspat


  f(n) = 1 + 3 + 5 + ... + 2n - 1 olsun.


  f(1) = 1

  3

  f(2) = 4 2

  5 0

  f(3) = 9 2 0

  7 0

  f(4) = 16 2

  9

  f(5) = 25


  Yukarıdaki f(n) fonksiyonunun ikinci türevi f(n)'' sabit bir sayı olan 2’ye eşittir. İlk önce eşitliğin her iki tarafının da çift katlı (iki katlı) belirsiz integralini alalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  f(n) fonksiyonumuzun genel denklemini bulduktan sonra sıra a ve b değerlerini bulmaya geldi.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  4. 1² + 2² + 3² + ... + n² = n . (n + 1) . (2n + 1) / 6


  İspat


  f(n) = 1² + 2² + 3² + ... + n² olsun.


  f(1) = 1

  4

  f(2) = 5 5

  9 2

  f(3) = 14 7 0

  16 2 0

  f(4) = 30 9 0

  25 2

  f(5) = 55 11

  36

  f(6) = 91


  Yukarıdaki f(n) fonksiyonunun üçüncü türevi f(n)''' sabit bir sayı olan 2’ye eşittir. İlk önce eşitliğin her iki tarafının da üç katlı belirsiz integralini alalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  f(n) fonksiyonumuzun genel denklemini bulduktan sonra sıra a, b ve c değerlerini bulmaya geldi.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Yukarıdaki birinci dereceden üç bilinmeyenli denklem sisteminde yok etme metodunu kullanarak a, b ve c değerlerini kolaylıkla bulabiliriz.


  Örneğin, a değerini yok ederek denklemimizi çözmeye çalışalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  5.1³ + 2³ + 3³ + ⋯ + n³ = [n . (n + 1 ) / 2]²


  İspat


  f(n) = 1³ + 2³ + 3³ + ⋯ + n³ olsun.


  f(1) = 1

  8

  f(2) = 9 19

  27 18

  f(3) = 36 37 6

  64 24 0

  f(4) = 100 61 6 0

  125 30 0

  f(5) = 225 91 6

  216 36

  f(6) = 441 127

  343

  f(7) = 784


  Yukarıdaki f(n) fonksiyonunun dördüncü türevi f(n)'''' sabit bir sayı olan 6’ya eşittir. İlk önce eşitliğin her iki tarafının da dört katlı belirsiz integralini alalım.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  f(n) fonksiyonumuzun genel denklemini bulduktan sonra sıra a, b, c ve d değerlerini bulmaya geldi.


  Bir ip uçu olması açısından en son elde ettiğimiz integral sabitinin değeri her zaman sıfırdır. Buna göre yukarıda elde ettiğimiz en son integral sabiti olan d'nin değeri sıfıra eşittir.


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  Ardışık_Sayıların_Toplamı_|_Toplam_Formülü


  1² + 3² + 5² + ... + (2n - 1)² = n . (2n - 1) . (2n + 1) / 3


  1⁴ + 2⁴ + 3⁴ + ... + n⁴ = n . (n + 1) . (2n + 1) . (3n² + 3n - 1) / 30


  Yukarıdaki eşitliklerin ispatını da gösterdiğimiz yolu kullanarak siz yapın isterseniz.

  Published Date:

  May 17, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023