bylge-logo

  Bylge

  Açı Çeşitleri

  Açı Nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasında kalan açıklığa açı denir. Işınların kesiştiği köşe noktasına açının tepesi, ışınlara açının kollar

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Açı Nedir?


  Açı_Çeşitleri


  Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasında kalan açıklığa açı denir. Işınların kesiştiği köşe noktasına açının tepesi, ışınlara açının kolları ve ışınlar arasında kalan boşluğu da açının ölçüsü denir.


  Açının Ölçüsü


  Açı_Çeşitleri


  Bir açının ölçüsü derece ile ifade edilir ve "°" şeklinde gösterilir. 1 derece, yarı çapı 1 birim olan (r = 1) bir çemberin (birim çemberin) 360 eşit parçaya bölünmesi sonucunda elde edilen yay parçalarından birinin uzunluğudur.


  Birim Çemberin Çevresinin Uzunluğu;


  Ç = 2 . π . r

  Ç = 2. 3,14 . 1

  Ç = 6,18 birim


  Bir Yay Parçasının Uzunluğu;


  1° = 6,18 / 360

  1° = 0,0172 birim olur.


  Yukarıdaki açının ölçüsü aşağıdaki şekillerden herhangi biriyle gösterilebilir.


  m (AOC) = α

  m (AOC) = α°

  m (O) = α

  m (O) = α°


  Pozitif ve Negatif Açılar


  Sabit yatay bir eksen göre; saat yönünün tersi yönde hareket eden açıya pozitif (+) yönlü açı, saat yönüyle aynı yönde hareket eden açıya ise negatif (-) yönlü açı denir.


  Açı_Çeşitleri


  Açı Türleri


  1. Dar Açı


  Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara denir. Başka bir tanım olarak ölçüsü 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılara denir.


  Açı_Çeşitleri


  2. Dik Açı


  Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. Geometri derslerinde en çok karşımıza çıkan ve kullanılan açıdır.


  Açı_Çeşitleri


  3. Geniş Açı


  Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılara denir. Başka bir tanım olarak ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılara denir.


  Açı_Çeşitleri


  4. Doğru Açı


  Ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir. Üçgenin iç açıları toplamı bir doğru açı kadar olup; bütün çokgenlerin (üçgen, dörtgen, beşgen vb.) dış açıları toplamı da bir doğru açı kadardır.


  Açı_Çeşitleri


  5. Tam Açı


  Ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı denir. İki tane doğru açı bir tam açı eder. Bütün dörtgenlerin (kare, dikdörtgen, yamuk, paralelkenar vb.) iç açıları toplamı bir tam açı kadardır.


  Açı_Çeşitleri


  6. Tümler Açılar


  Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Tümler açılar yanyana olursa komşu tümler açılar olarak isimlendirilir.


  Açı_Çeşitleri


  6. Bütünler Açılar


  Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Bütünler açılar yanyana olursa komşu bütünler açılar olarak isimlendirilir.


  Açı_Çeşitleri


  Published Date:

  January 03, 2021

  Updated Date:

  December 08, 2023