bylge-logo

  Bylge

  30 60 90 üçgeni

  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgendir. [CD] Doğru parçası aynı anda hem açıortay, hem kenarortay, hem yükseklik hem de bir orta dikme olup, uz

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  30_60_90_üçgeni


  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgendir. [CD] Doğru parçası aynı anda hem açıortay, hem kenarortay, hem yükseklik hem de bir orta dikme olup, uzunlukları birbirine eşittir.


  Açıortay C açısını tam ortasından 30°'lik iki eşit parçaya bölerken, kenarortay da AB doğru parçasını tam ortasından iki eşit parçaya ayırır.


  30 60 90 üçgeni kuralı


  30_60_90_üçgeni


  Yukarıdaki eş kenar üçgeni iki eşit parçaya ayırdığımızda elde ettiğimiz üçgene "30-60-90 Üçgeni" denir.


  30-60-90 Üçgeninde 30°'nin karşısındaki kenarın uzunluğu, en büyük (90°'nin karşısındaki kenar) kenar olan hipotenüsün uzunluğunun 1/2'si kadardır. 60°'nin karşısındaki kenarın uzunluğu ise hipotenüsün uzunluğunun √3/2 katı kadardır.


  ADC üçgenine Pisagor Teoremini uygularsak;


  |AD|² + |DC|² = |AC|²

  (a/2)² + |DC|² = a²

  a²/4 + |DC|² = a²

  |DC|² = a² - a²/4

  |DC|² = 3a²/4

  √|DC|² = √3a²/4

  |DC| = a√3/2 olur.


  30 60 90 üçgeni özellikleri


  1. Çevresi


  a(3 + √3)/2


  2. Alanı


  a²√3/8


  3. Hipotenüse ait Yükseklik


  a²√3/4


  30 60 90 üçgeni trigonometrik oranları


  30_60_90_üçgeni


  30° için


  sin30° = 1/2

  cos30° = √3/2

  tan30° = 1/√3

  cot30° = √3


  60° için


  sin60° = √3/2

  cos60° = 1/2

  tan60° = √3

  cot60° = 1/√3

  Published Date:

  February 20, 2021

  Updated Date:

  December 09, 2023