bylge-logo

  Bylge

  15 75 90 Üçgeni

  İç açılarının ölçüleri 15°, 75° ve 90° olan üçgene 15 75 90 üçgeni denir. Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir 15 75 90 üçgenidir. 15 75 90 Üçgeni Kenarları

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  15_75_90_Üçgeni


  İç açılarının ölçüleri 15°, 75° ve 90° olan üçgene 15 75 90 üçgeni denir. Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni bir 15 75 90 üçgenidir.


  15 75 90 Üçgeni Kenarları


  15_75_90_Üçgeni


  Bir 15 75 90 üçgeninde, 15°'lik açının karşısındaki kenarın uzunluğuna k dersek 75°'lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu (2 + √3)k ve 90°'lik açının karşısındaki kenarın (hipotenüsün) uzunluğu da (√2 + √6)k olur.


  15 75 90 Üçgeni İspatı


  15_75_90_Üçgeni

  Yukarıdaki şekildeki ABD üçgeni bir 30 60 90 üçgenidir. 30 60 90 üçgeninde 90°'lik açının karşısındaki kenarın (hipotenüsün) uzunluğu 30°'lik açının karşısındaki kenarın uzunluğunun 2 katı ve 60°'lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu da 30°'lik açının karşısındaki kenarın uzunluğunun √3 katıdır.


  AB kenarının uzunluğuna k dersek AC kenarının uzunluğu 2k ve BD kenarının uzunluğu da √3k olur. CAD açısının ölçüsü ile DCA açısının ölçüsü birbirine eşit olduğu için, AD kenarı ile DC kenarının uzunluğu birbirine eşit olur.


  |AB| = k

  |BD| = √3k

  |AD| = |DC| = 2k


  Yukarıdaki şekildeki ABC üçgenine Pisagor Teoremi'ni uygularsak;

  |AC|² = |AB|² + |BC|² olur.


  |AC|² = |AB|² + |BC|²

  |AC|² = k² + ((2 + √3)k)²

  |AC|² = k² + (2 + √3)²k²

  |AC|² = k² + (2² + 2.2.√3 + √3²)k²

  |AC|² = k² + (4 + 4√3 + 3)k²

  |AC|² = k² + (7 + 4√3)k²

  |AC|² = (1+7 + 4√3)k²

  |AC|² = (8 + 4√3)k²

  |AC|² = (8 + 2.2√3)k²

  |AC|² = (8 + 2√2².3)k²

  |AC|² = (8 + 2√4.3)k²

  |AC|² = (8 + 2√12)k²

  |AC|² = (2 + 6 + 2√2.6)k²

  |AC|² = (√2² + √6² + 2√2.√6)k²

  |AC|² = (√2 + √6)²k²

  |AC| = (√2 + √6)k olur.


  15 75 90 üçgeninde 90°'lik açının karşısındaki kenarın (hipotenüsün) uzunluğu (√2 + √6)k'dir.


  15 75 90 Üçgeni Özellikleri


  1. 15 75 90 Üçgeninin kenar uzunluklarının toplamı (√2 + √3 + √6 + √9).k'dir.


  2. 15 75 90 Üçgeninin alanı (1 + √3/2)k²/2'dir.


  3. 15 75 90 Üçgeninde hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun 1/4'ü kadardır. h = (√2 + √6)k/4


  15_75_90_Üçgeni


  Yukarıdaki şekilde |AC| = 4.|BD|'dir.


  İspat


  |AC|.|BD|/2 = |AB|.|BC|/2

  |AC|.|BD| = |AB|.|BC|

  (√2 + √6)k.h = k.(2 + √3)k

  (√2 + √6).h = (2 + √3)k

  h = (2 + √3)k/(√2 + √6)

  h = (2 + √3)(√2 - √6)k/(√2 + √6)(2 - √6)

  h = (2√2 - 2√6 + √3.√2 - √3.√6)k/(√2² - √6²)

  h = (2√2 - 2√6 + √6 - √18)k/(2 - 6)

  h = (2√2 - 2√6 + √6 - 3√2)k/-4

  h = (-√2 - √6)k/-4

  h = (√2 + √6)k/4 olur.

  Published Date:

  May 29, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023