bylge-logo

  Bylge

  ∫ 2xdx = x² ile ne anlatılmak istenmektedir

  Aşağıya y = f(x) = 2x fonksiyonunun grafiğini çizelim. ∫2xdx = x² eşitliği bize; türevi 2x olan fonksiyonun kendisinin x² olduğu anlamına gelmektedir. Yani y

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Aşağıya y = f(x) = 2x fonksiyonunun grafiğini çizelim.  ∫_2xdx_=_x²_ile_ne_anlatılmak_istenmektedir

  ∫2xdx = x² eşitliği bize; türevi 2x olan fonksiyonun kendisinin x² olduğu anlamına gelmektedir. Yani y = f(x) = x²’nin


  türevini alırsak y = f(x)’ = (x²)’= 2x’dir.


  ∫2xdx belirsiz integralini ilk önce aşağı gibi belirli bir integral haline getirelim.


  0

  ∫2xdx

  2x


  Sonra x uzunluğunu n olarak ifade edebileceğimiz (sonsuz değil ama sonsuza giden çok büyük bir sayı) sonsuz


  büyüklükte bir sayıya bölelim.  ∫_2xdx_=_x²_ile_ne_anlatılmak_istenmektedir

  Şimdi y = f(x) = 2x eğrisinin altında kalan dikdörtgenlerin alanlarını toplayalım


  1. Dikdörtgenin Alanı = (2dx-dx) x 2dx = dx.2dx = 2.dx²


  2. Dikdörtgenin Alanı = (3dx-2dx) x 4dx = dx.4dx = 4.dx²


  3. Dikdörtgenin Alanı = (4dx-3dx) x 6dx = dx.6dx = 6.dx²


  4. Dikdörtgenin Alanı = (5dx-4dx) x 8dx = dx.8dx = 8.dx²


  … … …


  … … …


  (n-2). Dikdörtgenin Alanı = [(n-2)dx-(n-3)dx] x 2(n-3)dx = dx.2(n-3)dx = 2(n-3).dx²


  (n-1). Dikdörtgenin Alanı = [(n-1)dx-(n-2)dx] x 2(n-2)dx = dx.2(n-2)dx = 2(n-2).dx²


  (n). Dikdörtgenin Alanı = [(n)dx-(n-1)dx] x 2(n-1)dx = dx.2(n-1)dx = 2(n-1).dx²


  Bütün dikdörtgenlerin alanlarını toplayarak toplam alanı bulalım


  Toplam Alan = 2.dx² + 4.dx² + 6.dx² + … + 2(n-3).dx² + 2(n-2).dx² + 2(n-1).dx²


  Toplam Alan = 2.dx² [1+ 2 + 3 + … + (n-3) + (n-2) +(n-1)] (2.dx² ortak çarpanına aldık)  ∫_2xdx_=_x²_ile_ne_anlatılmak_istenmektedir


  ∫_2xdx_=_x²_ile_ne_anlatılmak_istenmektedir


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023