bylge-logo

  Bylge

  Üslü Sayılar

  Üslü Sayı Nedir? Yukarıdaki matematiksel ifadeye üslü sayı veya üslü ifade denir. İfadedeki a'ya taban, n'e ise üs veya kuvvet denir. Örneğin; 3², (-5)³, 7⁰,

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Üslü Sayı Nedir?

  Üslü_Sayılar


  Yukarıdaki matematiksel ifadeye üslü sayı veya üslü ifade denir. İfadedeki a'ya taban, n'e ise üs veya kuvvet denir.


  Örneğin; , (-5)³, 7⁰, (0,5)¹, (-1)ª ifadeleri birer üslü sayıdır.


  Bütün Reel Sayılar Üslü Bir Sayı Şeklinde Yazılabilir

  Bütün reel (gerçel) sayılar üslü bir sayı şeklinde ifade edebilir. Bunun için gerekli olan şey bir taban belirlemektir.


  Örneğin, 20 sayısını 3 tabanına göre üslü sayı şeklinde yazalım.


  Üssün değerini bilmediğimiz için x olarak ifade edelim.

  3ˣ = 20

  log3ˣ = log20

  xlog3 = log20

  x = log20/log3

  x = 1.30102999566/0.47712125472

  x = 2.72683302785 ≈ 2.73 olur.


  Üslü_Sayılar


  Üslü Sayıların Grafikleri


  Üslü_Sayılar


  Üslü_Sayılar


  Yukarıdaki ifade de eğer n pozitif bir tam sayı ise bu a'nın yan yana n kere çarpılacağı anlamına gelir.


  Üslü_Sayılar


  2⁵ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32

  (-5)³ = (-5) . (-5) . (-5) = -125

  (1/2)⁴ = 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 = 1/16


  Üslü Sayılarda Toplama İşlemi

  Ortak üslü ifadelerin önündeki katsayılar toplanır ve ortak üslü ifadelerden biri ile çarpılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  5.7³ + 2.7³ + 4.7³ = (5 + 2 + 4).7³ = 11.7³


  Üslü Sayılarda Çıkarma İşlemi

  Ortak üslü ifadelerin önündeki katsayılar birbirlerinden çıkarılır ve ortak üslü ifadelerden biri ile çarpılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  9.4² - 6.4² = (9 - 6).4² = 3.4²


  Üslü Sayılarda Çarpma İşlemi

  Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  Üslü_Sayılar


  Üsleri aynı olan üslü ifadeler çarpılırken tabanlar çarpılır ve ortak üs aynen yazılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  Üslü_Sayılar


  Üslü Sayılarda Bölme İşlemi

  Tabanları aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ve ortak tabana üs olarak yazılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  Üslü_Sayılar


  Üsleri aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünür ve ortak üs aynen yazılır.

  Üslü_Sayılar


  Örnek

  Üslü_Sayılar


  Üslü İfadelerle İlgili Önemli Özellikler

  1. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.

  Üslü_Sayılar


  2. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir.

  Üslü_Sayılar


  3. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir.

  Üslü_Sayılar


  4. Bir sayının 1/n. kuvveti o sayının n. dereceden köküne eşittir.

  Üslü_Sayılar


  5. Bir sayının negatif kuvvetinin değeri, 1'in bu sayının pozitif kuvvetine bölümüne eşittir.

  Üslü_Sayılar


  6. Negatif üslü bir kesirli ifade ters çevrildiğinde üssü pozitif hale gelir.

  Üslü_Sayılar


  7. Üslü bir ifadenin kuvveti alınırken üsler çarpılır.

  Üslü_Sayılar


  8. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olurken çift kuvvetleri ise pozitif olur.

  Üslü_Sayılar


  Published Date:

  October 25, 2020

  Updated Date:

  December 10, 2023