bylge-logo

  Bylge

  Ülkelerin İsimleri Nereden Gelmektedir

  Kolombiya : 1819 yılında İspanyol İmparatorluğundan ayrılarak bağımsız bir ülke haline gelen Kolombiya, 1821'de Venezuela, Ekvador ve Panama ile bir araya ge

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Ülkelerin_İsimleri_Nereden_Gelmektedir


  Kolombiya :

  1819 yılında İspanyol İmparatorluğundan ayrılarak bağımsız bir ülke haline gelen Kolombiya, 1821'de Venezuela, Ekvador ve Panama ile bir araya gelerek Büyük Kolombiya Cumhuriyetini oluşturdu. 1829 yılında Venezuela'nın ve 1830 yılında da Ekvador'un bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte birlik dağıldı. Kolombiya ve Panama 1886 yılına kadar Yeni Granada Cumhuriyeti adı altında birlikteliklerini devam ettirdiler. 1886 Yılında Yeni Granada Cumhuriyeti'nin ismi, bu ülkeye hayatı boyunca hiç ayak basmamış olsa da Kristof Kolomb'un anısına Kolombiya (Kolomb'un ülkesi) olarak değiştirildi. 1903 yılında ABD'nin de desteği ile Panama Kolombiya'dan ayrılarak ayrı bir cumhuriyet haline gelince ülke bugünkü sınırlarına kavuşmuş oldu.


  Filipinler :

  Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler'in ismi İspanya Kralı II. Felipe'den gelmektedir. 1521 yılında Filipinler'e uğrayan ünlü Portekizli kâşif Ferdinand Macellan burada yerlilerle girilen bir çatışma sırasında öldürüldü. İlerliyen yıllarda bir İspanyol sömürgesi haline getirilen ülke de 19. yüzyıl sonlarına doğru gerçekleştirilen bağımsızlık hareketleri başarısızlıkla sonuçlandı. 1898 ABD - İspanya Savaşı'ndan sonra İspanyol askerleri ülkeyi terk ederken yerlerini Amerikalılar aldı. 1945 Yılında Japon işgaline uğrayan ülke aynı yıl içerisinde müttefik kuvvetleri tarafından kurtarıldı. 1946 yılında ABD tarafında da resmen tanınan Filipinler bugün bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir.


  Çin :

  Çin, ismini M.Ö. 221 - 206 yılları arasında ülkeyi yönetmiş ilk hanedan olan Qinlerden almaktadır. Bu hanedandan gelen ilk imparator ise Çin Şi Huang'dır. Çin'i birleştirmeyi başaran ve çeşitli reformlar yaparak ülkede düzeni sağlayan Çin Şi Huang ölümden çok korkan biriydi. Zamanla bunu bir takıntı haline getiren İmparator sonsuz yaşamın sırrını bulmaları için danışmanlarını ve doktorlarını görevlendirmişti. Ancak uzun bir yaşam sürmek için kullandığı civa hapları onun genç bir yaşta ölmesine neden oldu. 1912 yılında cumhuriyet ilan edilinceye kadar Çin yaklaşık 2200 yıl boyunca birbiri ardınca gelen hanedanlarca yönetilmiştir.


  Liberya :

  Bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya'ya ilk gelen Avrupalılar 15. yüzyılda Portekizliler olmuştu. 1816 yılında kurulan Amerikan Kolonizasyon Derneği ABD'de sayıları gittikçe artan özgür siyah insanları Afrika'ya göndermek için çalışmalara başladı. Başkent Monrovia yakınlarında yerlilerden satın alınan küçük bir arazi ABD'den gelecek ilk insanlar için yerleşime ayrıldı. 1822 Yılından itibaren gelmeye başlayan Amerikalı özgür siyah Afrikalılardan dolayı ülkeye, Latince liber (özgür) sözcüğünden gelen Liberya (özgürler ülkesi) denilmesine karar verildi. 1847 yılında bağımsızlığını ilan eden Liberya böylece Afrika'nın ilk özgürlüğünü kazanmış ülkesi oldu. ABD Liberya'nın bağımsızlığını 1862 yılına kadar tanımadı. 1980 askeri darbesi kurulduğundan beri ülke yönetiminde etkin olan Amerikan kökenli Liberyalılar'ın iktidarı kaybetmesine neden oldu. Ülke sonrasında yaşanan Birinci Liberya İç Savaşı (1989-1997) ve İkinci Liberya İç Savaşı (1999-2003) nedeniyle tam bir istikrarsızlık ve kaosa sürüklendi. Liberya günümüzde iç savaşın neden olduğu yaralarını sarmaya ve eski günlerini unutmaya çalışmaktadır.


  Tanzanya :

  Bir Doğu Afrika ülkesi olan Tanzanya'nın başkenti Arapça da barış yurdu anlamına gelen Darüsselam'dır. 1498 yılında Portekizli ünlü kâşif Vasco da Gama Tanzanya kıyılarına ulaşan ilk Avrupalı oldu. Tanzanya 16. yüzyıl başlarından 17. yüzyıl sonlarına kadar bir Portekiz sömürgesi olarak kaldı. 1585 ve 1588 yılında iki defa olmak üzere Mir Ali Bey komutasında Doğu Afrika kıyılarına gönderilen Osmanlı Donanması Portekizlileri bölgeden çıkarmayı başaramadı. 17. yüzyılın sonlarına doğru Umman Sultanlığının önderliğinde harekete geçen Araplar Portekizlileri yenilgiye uğratarak bölgede köle ve fil dişi ticaretine dayalı ve Afrika içlerine kadar uzanan çok kârlı bir ticaret ağı kurdular. 1840 yılında Umman Sultanı ülkenin başkentini Arabistan yarımadasından Zanzibar Adasına taşıdı. 1885'te Bir Alman Sömürgesi olan Tanzanya 1. Dünya Savaşı'nın Almanya'nın yenilgisiyle sonuçlanmasından sonra 1961 yılına kadar sürecek bir İngiliz eğemenliğine girdi. 1961 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Tanganika bölgesinin 1964 yılında Zenzibar Adası ile birleşmesinden sonra ülkenin ismi, bu iki bölgenin ilk hecelerinin (tan-zan) ve her iki kelimede de ortak olarak bulunan sesli harfler olan i ve a'nın (tan-zan-i-a) bunlara eklenmesi ile oluşturulmuştur. 1978 Yılında Uganda Devlet Başkanı İdi Ami'nin devrilmesinde önemli bir rol oynayan Tanzanya Afrika Kıtası'nın iç savaş yaşamamış nadir ülkelerinden biridir.


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023