bylge-logo

  Bylge

  Çarpanlara Ayırma Formülleri

  Çarpanlara Ayırma Nedir? Harfli bir ifadeyi iki veya daha fazla sayıda ifadenin çarpımı şeklinde yazma işlemine çarpanlara ayırma denir. Çarpanlara Ayırma

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Çarpanlara_Ayırma_Formülleri


  Çarpanlara Ayırma Nedir?


  Harfli bir ifadeyi iki veya daha fazla sayıda ifadenin çarpımı şeklinde yazma işlemine çarpanlara ayırma denir.


  Çarpanlara Ayırma Yöntemleri


  1. Ortak Çarpan Parantezine Alma


  Harfli ifadeyi oluşturan terimlerin içerisinde eğer ortak bir çarpan varsa, bu harfli ifade ortak çarpan parantezi şeklinde yazabilir.


  Örneğin ax + bx harfli ifadesini oluşturan terimler için x bir ortak çarpandır. İfadeyi x ortak çarpan olacak şekilde yazalım.


  ax + bx = x . (a + b) olur.


  İspat


  ax = x + x + ... + x

  (a tane x)


  bx = x + x + ... + x

  (b tane x)


  ax + bx = (x + x + ... + x) + (x + x + ... + x)

  (a tane x) (b tane x)


  ax + bx = x + x + ... + x + x + x + ... + x

  (a + b tane x)


  ax + bx = (a + b) . x olur.


  2. Gruplandırma


  Verilen çok terimli bir harfli ifadenin her teriminde ortak bir çarpan yoksa, terimler ikişerli, üçerli veya daha fazla olacak şekilde gruplara ayrılarak bu gruplar içerisinden bir ortak çarpan bulunmaya çalışılır.


  Örneğin, x² + ax + bx + ab harfli ifadesinde bütün terimler için bir ortak çarpan yoktur. Bu harfli ifadeyi ancak gruplandırma yöntemi ile çarpanlarına ayırabiliriz.


  x² + ax + bx + ab = (x² + ax) + (bx + ab)

  x² + ax + bx + ab = x . (x + a) + b . (x + a)

  x² + ax + bx + ab = (x + b) . (x + a) olur.


  3. İki Terim Toplamının Karesi


  (a + b)² = a² + 2ab + b²


  İspat


  Ortak çarpan parantezine alma yönteminden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  (a + b)² = (a + b) . (a + b)

  (a + b)² = (a + b) . a + (a + b) . b

  (a + b)² = a . (a + b) + b . (a + b)

  (a + b)² = a . a + a . b + b . a + b . b

  (a + b)² = a² + ab + ba + b²

  ab = ba

  (a + b)² = a² + 2ab + b² olur.


  4. İki Terim Farkının Karesi


  (a - b)² = a² - 2ab + b²


  İspat


  (a - b)² = (a - b) . (a - b)

  (a - b)² = (a - b) . a - (a - b) . b

  (a - b)² = a . (a - b) - b . (a - b)

  (a - b)² = a . a - a . b - b . a - b . - b

  (a - b)² = a² - ab - ba + b²

  ab = ba

  (a - b)² = a² - 2ab + b²


  5. İki Terim Toplamının Küpü


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³


  İspat


  (a + b)³ = (a + b)² . (a + b)

  (a + b)² = a² + 2ab + b²

  (a + b)³ = (a² + 2ab + b²) . (a + b)

  (a + b)³ = (a² + 2ab + b²) . a + (a² + 2ab + b²) . b

  (a + b)³ = a . (a² + 2ab + b²) + b . (a² + 2ab + b²)

  (a + b)³ = a . a² + a . 2ab + a . b² + b . a² + b . 2ab + b . b²

  (a + b)³ = a³ + 2a²b + ab² + ba² + 2ab² + b³

  a²b = ba²

  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³


  6. İki Terim Farkının Küpü


  (a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³


  İspat


  (a - b)³ = (a - b)² . (a - b)

  (a - b)² = a² - 2ab + b²

  (a + b)³ = (a² - 2ab + b²) . (a - b)

  (a + b)³ = (a² - 2ab + b²) . a - (a² - 2ab + b²) . b

  (a + b)³ = a . (a² - 2ab + b²) - b . (a² - 2ab + b²)

  (a + b)³ = a . a² + a . (-2ab) + a . b² - b . a² - b . (-2ab) - b . b²

  (a + b)³ = a³ - 2a²b + ab² - ba² + 2ab² - b³

  a²b = ba²

  (a + b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³


  7. İki Terim Küpünün Toplamı


  a³ + b³ = (a + b) . (a² - ab + b²)


  İspat


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

  (a + b)³ - 3a²b - 3ab² = a³ + b³

  a³ + b³ = (a + b)³ - 3a²b - 3ab²

  a³ + b³ = (a + b)³ - 3ab . (a + b)

  a³ + b³ = (a + b)² . (a + b) - 3ab . (a + b)

  a³ + b³ = (a + b) . [(a + b)² - 3ab]

  (a + b)² = a² + 2ab + b²


  a³ + b³ = (a + b) . (a² + 2ab + b² - 3ab)

  a³ + b³ = (a + b) . (a² + 2ab - 3ab + b²)

  a³ + b³ = (a + b) . (a² - ab + b²)


  8. İki Terim Küpünün Farkı


  a³ - b³ = (a - b) . (a² + ab + b²)


  İspat


  (a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

  (a - b)³ + 3a²b - 3ab² = a³ - b³

  a³ - b³ = (a - b)³ + 3a²b - 3ab²

  a³ - b³ = (a - b)³ + 3ab . (a - b)

  a³ - b³ = (a - b)² . (a - b) + 3ab . (a - b)

  a³ - b³ = (a - b) . [(a - b)² + 3ab]

  (a - b)² = a² - 2ab + b²


  a³ - b³ = (a - b) . (a² - 2ab + b² + 3ab)

  a³ - b³ = (a - b) . (a² - 2ab + 3ab + b²)

  a³ - b³ = (a - b) . (a² + ab + b²)


  9. İki Terim Karesinin Toplamı


  a² + b² = (a + b)² - 2ab

  a² + b² = (a - b)² + 2ab


  10. İki Terim Karesinin Farkı  a² - b² = (a + b) . (a - b)


   İspat


  (a + b) . (a - b) = (a + b) . a - (a + b) . b

  (a + b) . (a - b) = a . (a + b) - b . (a + b)

  (a + b) . (a - b) = a . a + a . b - b . a - b . b

  (a + b) . (a - b) = a² + ab - ba - b²

  ab = ba

  (a + b) . (a - b) = a² - b²


  11. Üç Terim Toplamının Karesi


  (a + b + c)² = a² + b² + c² + 2(ab + ac + bc)


  İspat


  (a + b + c) . (a + b + c) = (a + b + c) . a + (a + b + c) . b + (a + b + c) . c

  (a + b + c) . (a + b + c) = a . (a + b + c) + b . (a + b + c) + c . (a + b + c)

  (a + b + c) . (a + b + c) = a . a + a . b + a . c + b . a + b . b + b . c + c . a + c . b + c . c

  (a + b + c) . (a + b + c) = a² + ab + ac + ba + b² + bc + ca + cb + c²

  (a + b + c) . (a + b + c) = a² + b² + c² + ab + ba + ac + ca + bc + cb

  (a + b + c) . (a + b + c) = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

  (a + b + c) . (a + b + c) = a² + b² + c² + 2(ab + ac + bc)

  Published Date:

  September 10, 2020

  Updated Date:

  December 07, 2023