bylge-logo

  Bylge

  Teorik

  Teorik, adında anlaşılacağı üzere teori kelimesinden türetilmiştir. Teoriği açıklamadan önce kısaca teori nedir kavramını bilmekte fayda var. Çünkü, bu kelime a

  Picture of the flexbox

  flexbox

  @flexbox

  Teorik, adında anlaşılacağı üzere teori kelimesinden türetilmiştir. Teoriği açıklamadan önce kısaca teori nedir kavramını bilmekte fayda var. Çünkü, bu kelime aslında teoriği açıklamada yeteri kadar değerli bilgiler sunar bize. Teori, geniş anlamda tahminle birlikte kullanabilir ancak bu ikisi arasında ince bir fark vardır. Tahmin bir olay sonucunda gerçekleşecek olası sonuçtur, teori ise bir olaydan sonra olması gereken muhtemel sonuçtur. Muhtemel ve olası sonuç arasındaki bu fark, tahminin nasıl yapıldığı ile ilgilidir, teori tahminden bu noktada ayrılmaya başlar ve bilim alanında sıklıkla karşımıza çıkar. Kimi zaman bilim insanları bazı olayları açıklamada yetersiz kaldıkları zaman elindeki verileri, gözlemleri ve çıkarımları kullanarak olayları tahmin etmeye ve daha doğru anlamda ifade edersek teorisini çözmeye çalışırlar. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bu çıkarımlar yapılırken bunun bir bilimsel dayanığının olmasıdır. Teorinin kanıtlanması için tekrar tekrar ortaya çıkması gerekir. Teori bu noktadan sonra bir kanun haline dönüşerek kullanılmaya başlanır. Örneğin, ilk olarak teori haline almış sonradan kanun haline almış fizik yasaları konumuz için güzel bir örnektir. (Termodinamik yasaları, yer çekimi kanunu, vs..). Bu zamana kadar kanunlaşmamış ancak bildiğimiz görelilik teorisi ise hala ispat edilememiştir. Ancak, fizikçiler bu teoriye ortaya atarken bazı bilimsel verilerini kullanarak tahminde bulunmuşlardır. Teori, yukarıda da açıkladığım gibi olması gereken muhtemel sonuçtur.  Teorik


  Teorik, aslında son on yıldır sıklıkla insanımızın kullandığı gündelik kelimelerden biri haline geldi. Ancak bu kelimeyi nedense çok farklı şekillerde kullanıyoruz ve kimi zamanda yanlış kullanıyoruz. Teorik, kuram ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bir konu hakkında elimizdeki verilerden yola çıkarak ortaya çıkması gereken muhtemel sonucu ifade etmek için kullanmamız gerekir. Örneğin, eğer bugünden başlayarak uzay çalışmalarına başlarsak, teorik olarak 15 yıl sonra uzaya bir ekip gönderebiliriz. Bu beklenen ve gerçekleşmesi gereken sonuçtur, ancak böyle bir şey olmayabilir de. Teorik kelimesini kullanırken pratik uygulamasını yok sayarak kullanırız, bu örnekte kelimenin subjektif yönünün ağır bastığını görebilirsiniz. Bu kelimenin içerdiği diğer bir özellikte soyut olmasıdır.


  Yukarıda günümüzde bu kelimenin çoğu insan tarafından yanlış kullanıldığını söylemiştim. İsterseniz nasıl yanlış kullanıldığını yine bir örnekle açıklayayım. Buraya kadar ki açıklamalarımdan da anlayacağınız üzere bu kelimeyi kullanmak için sistemsel ve bilimsel olarak ayağı yere basan fikirlerini olmasının gerekliliği var. Ancak, insanımız bu kelimeyi "İmkansız" kelimesiyle eş anlamıyla kullanıyor. Mesela, sabit maaşlı bir işte çalışıyorsunuz ve size ben şöyle bir şey desem "Teorik olarak dünyanın en zengin insanı olabilirsin" , bunun gerçekte olması muhtemel değildir. Çünkü, sabit olarak geliriniz var ve siz hiç bir aksiyon almazsınız hayatınız sonunda kazanacağınız gelirde belli. Yani, aslında böyle bir şeyin olması imkansız. Ama işinizden istifa ettiniz ve artık ticaret yapmaya başladığınız ve buna dayanak şunu söylesem, "Teorik olarak dünyanın en zengin insanı olabilirsin" bu muhtemel olan bir sonucu ifade ettiğinden dolayı doğru kullanımını verir.


  Published Date:

  July 27, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023