bylge-logo

  Bylge

  Dünyanın En Ünlü 15 Matematikçisi

  Evrenimizin ortak dili olan Matematik, dünyayı anlamamızda ve modern dünyanın gelişiminde hayati öneme sahip. Çevremizdeki her nesnede; televizyonlarımızda, ar

  Picture of the dizezn

  dizezn

  @dizezn

  Evrenimizin ortak dili olan Matematik, dünyayı anlamamızda ve modern dünyanın gelişiminde hayati öneme sahip. Çevremizdeki her nesnede; televizyonlarımızda, arabalarımızda ve hatta dünyamızın sessiz gözcüleri uydular da matematiği görürüz. Bu nedenle, matematikçiler bilinmesi gereken önemli şahsiyetlerdir. Her matematikçinin kendine has alanları ve bu alanlarda çığır açıp kapatan buluşları vardır. Bu insanları ve icatlarını derinlenmesine bilmek bizim gibi insanlar için çok mümkün olmasa da, üstün körü bir bakış açısıyla tanımak önemlidir. Aşağıdaki listeyi sıraya veya matematik alanında yaptıkları buluşların önemine göre sıralamadım, tabi bir de bu listenin hayli öznel olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer bu listede yer almalıydı dediğiniz bilim insanları varsa, lütfen yorumlarda belirtin.


  1. CARL FRIEDRICH GAUSS

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1777-1885 yılları arasında yaşayan Alman matematikçi Gauss, çocuk dâhi olarak bilinir ve kimi zaman ise Matematiğin Prensi olarak adlandırılır. En büyük eseri Aritmetik Araştırmalar kitabını yazdığında ise 21 yaşındadır. İlkokuldayken 1'den 100 kadar ki sayıları kendi geliştirdiği metot ile saniyeler içinde hesaplamasından sonra bir Dük'ün dikkatini çekmiştir. Dük tarafından döneminin en ünlü Matematik okulu olan Collegium'a gönderilmiştir. 1798 yılında üniversiteden 22 yaşında mezun olduktan sonra matematiğin ana alanlarında özellikle sayı teoresinde bir kaç önemli katkı yapmıştır. Cebrin temel teoremlerini kanıtlayan Gauss, fizikteki Gauss yer çekimi sabiti ve daha fazla buluşu dünyaya tanıtmıştır. Gauss'un tüm bunları daha yaşı 24 olmadan başarmıştır. 77 yaşındaki ölümüne kadar çalışmalarına devam etmiş ve zaman içinde matematik, cebir, analiz, diferansiyel, jeodezi ve optik de dahil bir çok alanda sayısız gelişmelere öncülük etmiştir.


  2. LEONHARD EULER

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1707-1783 yılları arasında yaşayan İsviçreli matematikçi, fizikçi, gök bilimci, mantıkçı ve mühendis Euler, sonsuz küçükler hesabı ve grafik teorisi gibi matematiğin bir çok dalında önemli keşifleriyle bilinir. Modern matematiğin çoğu terminolojisini ve kavramını bulan kişi olması sebebiyle çoğu matematikçiye göre Matematiğin Kralıdır. Zekasının, dünyanın en büyük dehalarından biri olan Einstein ile aynı olduğu iddia edilir. Modern Matematik gösterimlerinin neredeyse çoğunu bulan Euler, fonksiyonların kısa yazılımı f(x), doğal algoritma "e" 'nin gösterimi, Pi'nin sembolü ve sayısız terimi matematiğine kazandıran kişidir. Bu gösterimlerin hepsi inanılmaz derecede karmaşık olan matematiksel problemlerin çözümünde büyük rol oynamıştır.


  Dehasıyla, matematik, topoloji, sayı teoresi, analiz ve grafik teoresinin yanı sıra daha sayamadığımız sayısız konuyu geliştirmiş veya icat etmiştir. Bu dönemdeki yaptığı buluşların Sanayi Devrimine öncülük ettiği de söylenir.


  3. ISAAC NEWTON

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  İngiliz astronom, fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton 1643-1727 yılları arasında yaşamıştır. Bugünkü modern bilimin babası olarak da adlandırılan Newton, diğer bilim insanlarını en fazla etkileyen kişilerin başında gelir. Aslında bir Fizik dehası olan Newton'u, Matematiğin en büyük isimlerini listelerken yer vermemek listeyi eksik bırakırdı.


  Fizikle ilgili analizlerini geliştirmek için kullanmış olduğu matematiksel yöntemler Newton'u ayrıca en etkili matematikçilerden biri yapıyor. Newton'dan önce fizikçiler nesnelerin davranışlarını ve hareketlerini sadece belirli kalıplara göre açıklarken, Newton ile birlikte onu takip eden fizikçiler, matematik yardımıyla nesnelerin bu yolları neden takip ettiğini anlamışlardır.


  4. ÖKLİD(EUCLID)

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  M.Ö. 300 yıllarında yaşayan Öklit, Geometrinin babası olarak bilinir. Öklit'in hayatı hakkında çok az şey biliyoruz ve bu bilenenler kendinden sonraları tarafından yazılmıştır. Megeryan felsefe okulunun kurucusu olan Megara Öklid, aynı zamanda Sokrates'in öğrencilerinden biriydi, ölümünde de yanında bulanlardandı.


  Varsayımlar ve teoriler hakkında mantıksal ve titiz kanıtların kullanımını içeren öğretim tekniği ile bilinir. Bugün kendisinin bize bırakmış olduğu bu öğretim tekniği hala kullanımdadır. Bu listede tartışmasız diğer matematikçileri en fazla etkileyen ve katkıda bulunan kişidir. 20.yüzyıla kadar kullanılan Öklid Elemanlarının yanı sıra kendisi tarafından Matematik ve Sayılar teoremleri üzerine yazılmış beş eseri vardır, bunun haricinde günümüzde ulaşamamış beş eseri olduğu düşünülüyor.  5. SRINAVASA AIYANGAR RAMANUJAN

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Son yüzyılın en keskin dimağlarından biri kuşkusuz 1887-1920 yılları arasında yaşayan Srinivasa Ramanujandır. Bu listeye eklememin sebebi, bütün matematik dehaları arasında kendi kendine yetiştiren tek matematikçi olmasıdır. Hindistan'da bir posta ofisinde çalışırken yaptığı çalışmalarla büyük matematikçilerin dikkatini çekmiş ve İngiliz matematikçi G.H.Hardy'in gözetiminde Cambridge Üniversitesinde matematik üzerine çalışmalara başlamıştır.


  Matematiksel analize, sayı teorilerine ve sürekli kesirlere yaptığı büyük katkılarla bilinir. 31 yaşındayken Kraliyet Cemiyetine girmeye başarmış en genç isim olan Ramanujan, aynı yıl hayatını kaybetmiştir . Hayatı, The Man Who Knew Infinity ismiyle 2015 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır.


  6. PIERRE DE FERMAT

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1601-1665 yılları arasında yaşayan Fermat, modern sayılar teorisini kurucusu olarak bilinir. Descartes'ten önce analitik geometri sistemini geliştiren isimdir. Newton'un ilham kaynağı olan diferansiyel ve integral hesap yöntemlerine geliştirmiştir. Ayrıca, genel polinomlor için entegrasyon formülünü bulan ilk Avrupalı olan Fermat, matematik hesaplarını ağırlık merkezlerini bulmak içinde kullanmıştır.


  7. GOTTFRİED LEIBNIZ

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1646-1716 yılları arasında yaşayan Leibniz; sürekli, ayrık ve sembolik olmak üzere matematiğin genel konularında öncülük etti. Yaşadığı dönemde bulmuş olduğu sembolik mantıkla ile ilgili düşünceleri kabul edilmese de, iki yüzyıl sonra kendinden gelen Boole'nin bu konu üzerindeki çalışmaları ile haklılığı iki yüz yıl sonra kanıtlanmıştır.


  Aynı dönemde yaşayan Leibniz ve Newton arasında Sonsuz Küçükler Hesabını kim bulduğu konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalarda kim haklı olduğu konusu hala konuşulur. Leibniz, bu buluşlarının yanı sıra günümüzde kullanılan kalkülüs gösterimlerinin çoğunu ortaya koyan kişidir. Pascal tarzı geliştirilen mekanik hesap makinelerinin icat edilmesine katkı vermiştir.


  8. ALBERT EINSTEIN

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1879-1905 yılları arasında yaşayan Einstein, tartışmasız dünyanın en ünlü iki fizikçisinden biridir. 1905 yılında tarihinde Brown devinimini açıklayan Atom Kuramı sayesinde üne kavuşan Einstein, aynı yıl içinde ünlü E = mc2 denklemini de ortaya atmıştır. Hayatı boyunca Fizik ve Matematik alanlarında en az 300 kitap ve makale yayınlayan Einstein, hem ünlü fizikçiler hem de matematikçiler listesinde olması gereken iki kişiden biridir.


  9. PİSAGOR(PYTHAGORAS)

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Pisagor bazıları tarafından ilk büyük matematikçilerden kabul edilir. M.Ö 570-495 yılları arasında yaşayan Pisagor, Aristoteles'in matematiğini inceleyen ve ilerleten Pisagor ekolününde kurucusudur. Müzikteki uyumlu aralıkların basit rasyonel sayılara dayandığını keşfeden kişi olan Pisagor, aynı zamanda trigonometrinin köşe taşlarından biri olan Pisagor Teoremi ile bilinir. Bazı tarihi kaynaklara göre bu teoremi kendisinin bulup bulmadığı şüphelidir. Bazıları bu buluşu, Pisagor'un öğrencilerine veya kendinden 300 yıl önce yaşayan Hindistanlı matematikçi Apastambha'ya atfeder. Pisagor teoremi, matematiğin büyük bir bölümünde kullanıldığı gibi, günümüzde modern teknoloji ölçümlerde ve teknolojik ekipmanların temelini oluşturur. Her ne kadar kendisi yüzyıllardır tartışmalı biri olsa da modern matematiğin kurucu babası olarak bilinir.


  10. RENE DESCARTES

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  1595-1650 yılları arasında yaşayan Filozof, Fizikçi ve Matematikçi Rene Descartes, "Cogito Ergo Sum" felsefesiyle ünlüdür. Newton ve Leibniz'in yanı sıra Descartes, modern matematiğin gelişmesindeki temelleri atan matematikçilerden biridir. Descartes'in en bilinen buluşu ise analitik geometri sahasındaki x ve y koordinatlarını bulurken kullanmış olduğu matematiksel hesaplamalardır. Descartes'in Kartezyen Geometrisindeki bu icadından önce sanatçılar bir noktanın düzlemdeki yerini bulmak için önceden ölçeklendirilmiş kağıtlar veya başka materyaller kullanmak zorunda kalıyordu. Bu gelişimle birlikte artık bir noktanın yerine belirlemek için bu tür ölçüm kağıtlarına gerek kalmadan matematiksel hesaplamalarla bu noktaların bulunması sağlandı. Üslü sayıların matematiksel olarak gösterimini de icat eden Descartes, kendinden sonra gelen bilim insanlarına sağlam matematik temelleri bırakmıştır.


  11. ANDREW WILES

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Andrew Wiles, Fermat'ın Son Teoremi'nin ispatlamasıyla bilinir. Bu denkleme göre a,b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere a^n+b^n=c^n denkleminde n > 2 için bu denklemi sağlayan hiçbir pozitif sayı yoktur. Bu listede ki diğer isimler kadar büyük katkısı olmasa da özellikle bu formülü çözmek için kapanmış olduğu yedi senenin sonunda kendine has geliştirmiş olduğu yeni matematik bölümleri sayesinde bugün artık değeri giderek artmaktadır. Formülü ispatladığını düşünerek ortaya attığında, formülünün bir noktasındaki yanlışlığın bulunmasından sonra kendini tekrar izole eden Wiles, bu sorunu çözerek matematiğe yeni bakış açısını kazandıran nadir matematikçilerdendir.


  12. LEONARDO PISANO BLGOLLO(FİBONACCİ)

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Bigollo, aynı zamanda Leonarda Fibonacci veya sadece Fibonacci olarak bilinir. Orta çağın harika matematikçilerinden biri olan Bigollo, batı dünyasına kendi adını taşıyan Fibonacci Serisi'ni buluşturmasıyla hatırlanır.


  Çocukluğunun çoğunu Kuzey Afrikada geçiren Bigollo, burada Arapça numaralandırma sistemini öğrenmiştir. Basit olan bu numaralandırma sisteminin, hantal ve anlaşılması zor olan Roman numaralandırma sistemine göre çok daha kolay olduğunu farketmiş, Arap dünyasından öğrendiklerini İtalya'ya taşımıştır. Bigollo'nun sayesinde batı dünyasına taşınan bu sistem, yavaş yavaş batı dünyası tarafından standart sistem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün modern matematiğin gelişmesinden Bigollo'nun bu çabaları yadsınamayacak kadar fazladır.


  13. ALAN TURING

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Bilgisayar Bilimcisi ve Kriptanaliz olan Alan Turing, çoğuna göre 20.yüzyılın en büyük beyinlerinden biridir. İkinci dünya savaşı öncesinde İngiltere adına hükumet görevlerinde bulunduktan sonra, savaş sırasında Nazilerin Enigma Şifrelerini çözmek için tasarladığı makineyle savaşın süresini kısaltarak bir çok insanın hayatını kurtarmıştır.


  Savaş önceki çalışmalarında, makinelerin bilgi işlemek için kullanılabileceği fikriyle bilgisayar alanında ilk bilim insanlarından biri kabul edilir. Bilgisayar alanında hala geçerliliği koruyan ve bilgisayarların zekasını ölçmek için kullanılan Turing Testiyle bu alanının öncülerindendir. Yapay Zeka konusunda da dikkat çekici makaleleri vardır.


  14. BERNHARD RIEMANN

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  Çok fakir bir ailede 1826 yılında dünyaya gelen Bernard Riemann, 19.yüzyılın kuşkusuz en dominant matematikçisidir. Özellikle Geometri alanına muazzam katkılarıyla birlikte kendi adına taşıyan çok sayıda teoremi vardır; Riemann Geometrisi, Riemann Yüzeyleri ve Riemann İntegrali bunlardan sadece bir kaçıdır. Kuşkusuz Riemann'ı bilinen yapan en önemli şey, asal sayıların dağılımı ile ilgili çok kompleks olan Riemann Hipotezidir. Bu problem dönemindeki matematikçiler tarafından yeterince anlaşılmadığı için ihmal edilmiştir, 50 yıl sonra bu problemin ne kadar harika olduğu anlaşılınca matematiğin kilit problemlerinden biri haline gelmiştir. Problem hala çözülememiştir, bu problemin çözecek kişiye 1 Milyon $ ödül verilecek ve büyük ihtimalle Nobel Alan Ödülünün(40 yaşın altında) sahibi olacaktır. Bu problemin çözümünün bilinen matematik yöntemleriyle değil "yeni matematik" yöntemleriyle çözülebileceği çoğu matematikçinin ortak düşüncesidir.


  15. HÂRİZMÎ

  Dünyanın_En_Ünlü_15_Matematikçisi


  9.yüzyıl matematikçilerinden olan Hârizmî matematiksel hesaplamaları yaparken kullanılan basit teknikleri bulmasıyla bilinir. Matematiğe temel katkısı aritmetik denklemlerin sistematik biçimde nasıl çözüleceğini göstermesidir. Hârizmî, bugün Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Hindu-Arap ondalık sayı sistemini tanıtmış, bu sistem sayesinde Romen rakamlarına nazaran çok daha kolay toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilmiştir.


  5x + 3 = 8 ve x3 - 8 = 16 gibi basit matematik denklemlerini çözmek için kural sistemleri geliştirmiştir. Matematik alanında yapmış olduğu çalışma, bugün cebir olarak adlandırdığımız bilim alanının başlangıcıdır. Cebir kelimesi denklemleri çözmek için geliştirdiği yöntemleri içeren kitabının başlığından gelir.


  Published Date:

  August 03, 2020

  Updated Date:

  December 05, 2023