bylge-logo

  Bylge

  Müziğin İlk Ortaya Çıkışı

  Müzikle ilk tanışmamız annemizin veya babamızın kulaklarımıza fısıldadıkları ninnilerle olmuştur. Yaşımız ilerledikçe kulağımıza hoş gelen melodileri tekrarlay

  Picture of the bs

  bs

  @bs

  Müzikle ilk tanışmamız annemizin veya babamızın kulaklarımıza fısıldadıkları ninnilerle olmuştur. Yaşımız ilerledikçe kulağımıza hoş gelen melodileri tekrarlayarak müziği kavramaya çalıştık.Ama Müzik nedir Nereden geldi veya Nasıl keşfedildi sorularını hiç merak ettik mi?


  Muziğin ilk olarak Afrika kıtasından dünyayı yayıldığı sanılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre ise müzik, insanlık tarihinden daha önce var olmuş ve ilk olarak hayvanlar tarafından kullanılmıştır. Müzik, ilkel zamanlarda insanların boş bir kütüğe hayvan derisini geçirerek ona boynuz yada odun parçaları ile vurmasıyla çıkardıkları seslerle başlar. MÖ.4000 yılında ise yine Mısırlılar tarafından flüt ve davul kullanımları olduğu da bilinmektedir.


  Müziğin_İlk_Ortaya_Çıkışı

  İnsanlığın ilk dönemlerinde insanlar arasında bir haberleşme aracı, eğlenme, motivasyon veya nesneleri tanımlamak için kullanıldı. Müzik’e ait ilk soyut ve tanımsal bilgiler ise Eski Yunanlar zamanına kadar dayanıyor. Müzik kelimesi Eski Yunan Tanrıçalarından olan Musalar'dan gelmekte olup 'mousike' kelimesinden türedi.


  Dik üçgen teoremi ile bildiğimiz Pisagor, (Pythagoras, M.Ö. 530-450) aslında müziğin teknik olarak ilk temellerini atan kişidir. Pisagor evrendeki her şeyin sayılarla ilişkili olduğunu ve evrendeki bu sistemin sayılarla açıklanabileceği düşünüyordu. Hipotezini, matematiksel yoldan çözümleneceğini düşünerek tel çubukları üzerinde denemelere başladı ve kısa telin uzun telden daha fazla ses çıkardığını belirledi. Tellerin uzunluğu ile çıkardıkları sesler arasında ilişki kurdu ve böylece ilk notalama sisteminin temelleri atıldı.(Oktav Ölçeği)

  Arezzo’lu Guido’nun (Gui d’Arezzo) Pisagorun kurmuş olduğu bu notalama sistemini ileriye taşıyarak notaların üzerine dizildiği beş çizgiden oluşan “porte”nin kullanılmasıyla notaların yüksekliği (do, re, mi,….) ve süresi (birlik, ikilik, dörtlük,….) gibi konuları netleştirdi.


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  November 25, 2023