bylge-logo

  Bylge

  Hayvan Çiftliği(Kitap)

  George Orwell tarafından 1945 tarihinde kaleme alınmış alegorik tarzda bir eserdir. Romanda genel olarak komünizm sisteminin hicivsel bir üslupla eleştirisi

  Picture of the bs

  bs

  @bs


  Hayvan_Çiftliği(Kitap)


  George Orwell tarafından 1945 tarihinde kaleme alınmış alegorik tarzda bir eserdir. Romanda genel olarak komünizm sisteminin hicivsel bir üslupla eleştirisi yapılır. Celal Üster’in ifadesine göre ise korkunç sonla biten peri masalıdır. O dönemde Orwell tarafından komünizm sistemini eleştirmek için yazılmış olsada hangi dönemde okunursa okunsun aynı etkiyi insanın ruhuna işler. Mevcut dönemde bile hangi yönetim sistemi olursa olsun, bu sistemi yöneten insanları ve karakterlerini bu romanın içinde bulmak mümkün.


  Hayvanlar çiftliğinde, yönetimsel sistemlerin genel olarak yanlışlarına, bu sistem içinde yer alan bazı insanlara ve bu insanların davranışlarına, giyimlerine, söylediklerine ve neden sistemin hiçbir şekilde değişmeyeceği düşsel bir dille ile anlatımına yer verilir. İyi niyetle başlayan sistemlerin, sistemin başında olan bazı insanlar tarafından propaganda, şiddet, korku ve yalan ile nasıl kendine yontmak istedikleri hayvanların sözleriyle ve yaptıklarıyla okuyucuya aktarılır.  Hayvan_Çiftliği(Kitap)

  Hayvan Çiftliği Özgürlükler Ülkesi

  Hayvan Çiftliğinde, insan yönetimden sıkılmış bir grup hayvan artık bu sömürü düzenin değişmesine karar verir. Bunun için Bay Jones ve arkadaşlarını çiftlikten atmak için görüşmeler ve planlamalar yapmaya başlarlar. Bir süre sonra gerekli olan fırsat ellerine gelir ve kahramanca bir muharebe savaşıyla, insanlar çiftlikten uzaklaştırılır. Bay Jones döneminde Beylik Çiftliği olan çiftliğin ismi ise Hayvan Çiftliği olarak değiştirilir. Hayvan Çiftliği artık hayvanların kendilerini yönettikleri özgür bir çiftliktir.


  Hayvan Çiftliğinde, insanların hakimiyeti bittikten sonra artık her şey ortaklaşa hayvanlar tarafından yapılır. İş bölümünde herkes aynı emeği sevkeder çıkan üründen de aynı şekilde faydalanır. Artık her şey istedikleri gibi olmuştur, insanlar gitmiş sömürü düzeni bitmiştir. Bu zaferi simgeleyen şarkılar bestelenir, emirler yazılır ve birbirlerine yeni söylemlerle hitap edilir. En önemlisi de Hayvan Çiftliğinin kapısına ise yeni bir tabela asılarak , bu çiftlikte uygulanacak olan yedi emir yazılır. Her ne kadar çoğu hayvan okumaya bilmiyor olsa bile.


  Hayvan Çiftliğinde ezilen hayvan artık yoktur artık herkes birbirine yoldaştır. Bu yoldaşlığı ise yöneten domuzlar artık yeni projelerin yapılma zamanının geldiğini dillendirmeye ve hayvanları yönlendirmeye çalışırlar. Yeni bir yel değirmeni yapıp daha fazla ürün elde etmek ve yanlarındaki çiftliklere veya insanlara muhtaç kalmadan işlerine görmek isterler. Yel Değirmenin yapımında Boxer'ın çalışmaları ise yoldaşlığın nasıl olması gerektiğini canlı kanlı şekilde hayvanlara gösterir. Her şey hayvan çifliği için yapılmaktadır. Hayvan Çiftliği eğer güçlü bir şekilde var olmak istiyorsa mutlaka büyük projeler yapılmalıdır.


  Domuzların yönetimi bir süre iyi gitsede kendi aralarında çıkan güç dengelerinden dolayı sistemi yöneten iki domuzdan biri olan Snowball artık çiftlikten uzaklaştırılır. Baştaki diğer domuz Nopeloen’a göre, Snowball Hayvan Çiftliğine insanlar tarafından yerleştirilmiş olan bir casustur. Hayvanlar bunu yeni duymuştur, ancak domuzların dediklerine göre bunlar belgelerle sabit olan gerçeklerdir.


  Hayvan Çiftliğini yöneten domuzlar artık rahata alışmıştır. Yönetimden elde ettikleri güç ve zenginlik ile daha fazlasını arzulamaya başlarlar. Kendi isteklerini ele geçirebilmek için şiddet, hakaret, baskı ve ölüm gibi metodlarla, insanlar yönetimdeki Beylik Çiftliğini hayvanlara aratır hale getirirler. Artık kapıda olan 7 emirde değişmiştir artık tek bir emir vardır.


  Bütün hayvanlar eşittir, bazıları öbür hayvanlardan daha eşittir.


  Hayvan_Çiftliği(Kitap)

  Hayvan Çiftliğinde domuz yönetimdeki bu baskıcı yönetim en son domuzların diğer çiftlik sahipleri insanlar ile aynı sofra başında iki ayak üzerine olan sohbetleriyle son bulur. Bu sahneye gören hayvanlar, bir domuzların yüzüne bir insanların yüzüne bakarlar ama onları birbirinden ayırt edemezler.


  İyi okumalar


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023