bylge-logo

  Bylge

  Galileo Galilei - Biyografi, Buluşları, Ölümü & Kimdir

  Galileo Galilei, 1564-1642 yılları arasında yaşamış ve İtalyan filozof, gökbilimci ve matematikçidir. Astronominin ve Fizik alanlarının gelişmesi, bilimsel olar

  Picture of the Biographiest

  Biographiest

  @biographiest

  Galileo Galilei, 1564-1642 yılları arasında yaşamış ve İtalyan filozof, gökbilimci ve matematikçidir. Astronominin ve Fizik alanlarının gelişmesi, bilimsel olarak incelenmesine yaptığı temel katkılarıyla bilinir.


  Galileo_Galilei_-_Biyografi,_Buluşları,_Ölümü_&_Kimdir


  Galileo bugün İtalya sınırları içerisinde yer alan Pisa ‘da dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında tıp alanında çalışmaya başlayan Galileo, daha sonraları ilgisinin aslında tıp ‘a değil matematiğe olduğunu fark etmiştir. Babasının şiddetli karşı çıkmasına rağmen kendini matematik ve felsefe alanındaki çalışmalara vermiştir. İlk olarak Aristoteles felsefesi üzerine çalışmaya başlayan Galileo daha sonra yaptığı çalışmalar sonrasında bu düşünceden uzaklaşmaya başlamış ve tamamen zıt bir noktaya varmıştır. Bir yandan felsefe ve matematik üzerine çalışmalar devam ederken, aynı zamanda üniversiteye devam eden Galileo, daha sonra üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış ve eğitimine evde devam etmek zorunda kalmıştır. Daha 19 yaşındayken ilk önemli keşfini sarkaçları yöneten hareketini kurallarını belirleyerek yapmıştır.


  Galileo_Galilei_-_Biyografi,_Buluşları,_Ölümü_&_Kimdir


  1609 yılı baharında Hollanda’da yapılan ve cisimlerin büyütmeye yarayan bir aletin keşfedildiğini arkadaşının mektubundan öğrenen Galileo, bu aletten etkilenmiş ve kendi teleskobunu yapmaya başlamıştır. Teleskobu bitirdikten sonra bunu üniversiteye sunan Galileo, bu başarısından dolayı ömür boyu maaşa bağlanmış ve üniversiteden almış olduğu aylığı iki katına çıkarılmıştır. Kendi yapmış olduğu teleskop ile gözlemler yapmaya başlayan Galileo, ayın aslında bilinen aksine pürüzsüz değil girintili çıkıntılı bir yapısının olduğunu fark etmiştir. Jüpiter'in çevresinde dönen dört uydusunu ilk keşfeden kendisi olmuştur. Bu alet ile gerçekleştirmiş olduğu başarılardan biri de bugün her ne kadar bizim çok kolay bir gözlem olsada, teleskop ile çıplak gözle görülen yıldızların daha fazla olduğunu keşfetmiştir, bu gözlem o dönemde bilim dünyasını oldukça şaşırtmıştır. Satürn'ün halkasını farkeden ve ay gibi farklı periyotlar şeklinde uzayda döndüğün farkeden ilk kişi yine Galileo ‘dur. O dönemdeki inançlardan biri de Güneş’in yüzeyinin pürüzsüz olduğuydu ancak Galileo yaptığı gözlemlerde Güneşin yüzeyinden yer alan lekeleri keşfetmiş, bu zamana kadar söylene gelen bilgilerin yanlış olduğunu göstermiştir.  Galileo_Galilei_-_Biyografi,_Buluşları,_Ölümü_&_Kimdir


  Galileo, güneşin merkezde yer aldığı ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünün açıklayan kopernik teorisini desteklemiştir. Kopernik teorisi, yaşadığı dönem olan 17.yüzyılda Katolik kilisesi tarafından yasaklanmış ve inanç dışı olarak görülmüştür. Kilisenin inancına göre her şeyin merkezinde dünya vardı, bu yönde yapılan görüşler, inançlar ve açıklamalar sapıklık olarak görülüyordu. Galileo 1613 yılında bir öğrencisine yazmış olduğu mektubunda aslında Kopernik ‘in teorisinin İncil’e karşı olmadığını belirtmiş ve bu konu hakkında İncilden bulduğu ayetlerle desteklemeye çalışmıştır. Mektubu yazmasından üç yıl sonra 1616 yılında bir şekilde açığa çıkan mektup sonrasında engizisyon mahkemeleri tarafından , sapkın kopernik teorilerini desteklemek, öğretmek ve savunmak suçlamalarında bulunmuş ve bu tür çalışmalar yapmasından men edilmiştir. Bu emri Galileo bir süre yerine getirmiştir, çünkü hem koyu bir hristiyan olması aynı zamanda yaşamını çok daha kolaylaştırdığı için çok fazla itirazda bulunmamıştır. 1632 yılında yayınlamış olduğu “İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog” kitabı ile tekrar kilesi ile arası bozulan Galileo, bu konu hakkındaki görüşü alınmak üzere Romaya çağrılmış ve tekrar mahkemeye çıkarılmıştır.


  Roma’da bulunduğu sürede kendisine iyi davranılmış ancak kilise tarafından Kopernik teorisini desteklemediğini açıklaması istenmiş aksi takdirde işkence ile tehdit edilmiştir. Galileo yapılan baskılara dayanamamış ve Kopernik teorisini bilerek desteklemediğini açıklamıştır. Mahkemede yoğun baskılardan dolayı dünyanın evrenin merkezi olduğunu kabul etmiş ve hareketsiz olduğunu söylemiştir ancak duruşma sırasında fısıltıyla “Yine de hareket ediyor” diyerek asıl inancını söylemekten geri kalmamıştır.Kilise tarafından sapkınlık ile suçlanmış ve hayatı boyunca devam edecek ev hapsine mahkum edilmiştir.


  Galileo_Galilei_-_Biyografi,_Buluşları,_Ölümü_&_Kimdir


  Kilise ‘nin, Kopernik teorisindeki katı tutumunu uzun süre sürdürmüştür ancak bilimdeki gelişmeler artık reddedilemeyecek noktaya geldiğinden dolayı özellikle Kopernik teorisi üzerindeki yasakları 1758 yılında kaldırmış bir anlamda teoriyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu konu hakkında yakın zamanda Papa 2.Paul, kopernik teorisinde geçmişte yaşanan olayların yanlış olarak ele alındığını ve bu konuda üzgün olduğunu ifade etmiştir.


  Ev hapsi boyunca “İki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar” kitabını yayınlayan Galileo, bu süre zarfında kör olmuş ve sağlık durumu ciddi anlamda bozulmuştur. 8 Haziran 1642 yılında yüksek ateş ve kalp yetmezliğinden, İtalya’nın Floransa kentinde hayatını kaybetmiştir. Evrenin anlaşılmasında sadece yaptığı keşiflerle değil , aynı zamanda ortaya koymuş olduğu metodlar gelecek nesillere yol göstermiştir. Galileo, Bilimsel Devrimini en önemli figürlerinden biridir, aynı zamanda Modern Bilimin Babası ünvanının da sahibidir.


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 10, 2023