bylge-logo

  Bylge

  Michael Faraday- Biyografi, Hayatı, Bulaşları & Kimdir

  İngiliz kimya ve fizik bilgini Faraday, 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olarak gösterilir. Kendisine deneysel bilimin prensi yakıştırması yapıl

  Picture of the AslanKral

  AslanKral

  @beysin


  Michael_Faraday-_Biyografi,_Hayatı,_Bulaşları_&_Kimdir_


  İngiliz kimya ve fizik bilgini Faraday, 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olarak gösterilir. Kendisine deneysel bilimin prensi yakıştırması yapılmaktadır. Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü keşfetmiştir. Elektrolizin temel ilkelerini tanımlamıştır. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk bilim insanıdır, organik bir bileşik olan benzeni bulmuştur. Bir başka keşfi kendi adıyla anılan Faraday Kafesi’dir, günümüzde yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı alanlarda, radyo frekansı yayan cihazlarda, telsiz ile haberleşmenin sağlandığı binalarda ve elektronik kartlarda bulunan radyo frekans modüllerinde kullanılmaktadır.Faraday’ın bilime katkıları arasında “amper” denilen akım biriminin kesin tanımını yapmış olması, elektrolizde geçen “elektrot”, “anot”, “katot”, “elektrolit”, “iyon” vb. terimleri kazandırması da gösterilmektedir.

  En önemli keşfi ise elektrik motorudur, böylelikle elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren düzeneği oluşturmuştur. O günün şartlarında akım üretmek için ilkel pillerden başka bir kaynak olmaması alternatif bir yöntem bulunmadığı sürece uygulamanın sağlayacağı faydayı sınırlı kılmaktaydı. Faraday, elektrik enerjisi haraket enerjisine dönüştürülebiliyorsa, hareket enerjisini de elektrik enerjisine çevirecek bir yolun olabileceğini varsaydı. Bu fikirden yola çıkarak mıknatıs kutupları arasında döndürdüğü bakırdan bir halka ile devamlı bir akım elde etmeyi başarmış ve günümüzde kullanılan jeneratör düzeneğine öncülük etmiştir.

  Fizik derslerinde sıkça geçen Faraday Kanunu’na göre bir devrede indüklenen elektromotor kuvvet, devreden geçen manyetik akının zamana göre türevi ile doğru orantılıdır. Formüle etmek gerekirse Eind = −N.(dφ/dt)

  “Doğanın kanunlarıyla tutarlıysa, hiçbir şey gerçek olmayacak kadar mükemmel değildir.”

  Hür fikirli bir bilim aşığı olan Faraday, tüm yaşamı boyunca mütevazi bir hayat sürmüştür. Kraliyet Enstitüsü başkanlığını iki defa geri çevirmiş ve Kraliçe’nin Sir unvanı teklifini kibarca reddetmiştir. Micheal Faraday olarak hatırlanmak istemiştir, yaşamımıza bir ünvandan çok daha fazlasını hediye etmiştir.

  “Beğenilen bir teoriye körü körüne sadık kalmak yüzünden bilime telafisi daha fazla emek gerektiren pek çok yanlışlık girmiştir. Bunlara engel olmak, büyük oranda zihni alçakgönüllülük, bağımsızlık ve yenilgiyi kabul etmeyi gerektirir.”


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023