bylge-logo

  Bylge

  Truva Savaşı

  Genel Bilgi Truva savaşının hikayesi Bronz Çağına kadar uzanmaktadır. Bu çağda dönemin en güçlü devletlerinden olan Truva ve Miken Krallıkları arasında geçmiş o

  Picture of the Atilla

  Atilla

  @atilla

  Genel Bilgi

  Truva savaşının hikayesi Bronz Çağına kadar uzanmaktadır. Bu çağda dönemin en güçlü devletlerinden olan Truva ve Miken Krallıkları arasında geçmiş olan kanlı savaşlar, mitoloji dahil birçok alanı etkilemiş ve geçmişten günümüze Homeros, Herodot ve Sofokles gibi birçok şair ve felsefeciye de esin kaynağı olmuştur.


  19.Yüzyılda ülkemizin batısında yer alan Truva bölgesinin keşfi ile bu zamana kadar sadece mistik bir olay olarak anlatılan ve gerçekliği ispatlanmamış bu savaş ve olaylar, yeni yerlerin ve olayların keşfi ile masal ve hikayelerden ibaret olmadığı aslında bu bölgelerde büyük bir savaşın yaşandığını göstermektedir. Bu bölgede yapılan arkeoloji çalışmalarının sonucunda yaklaşık olarak milattan önce 1200 yıllarında bu bölgede yaşamış ve yerleşmiş bir krallığın, bu zamana kadar keşfedilmemiş kalıntılarına ulaşılmıştır. Homeros ‘un M.Ö 800 yıllarında yazmış olduğu İlyada ve Odysseia masallarının aslında bundan 400 yıl önce yaşanmış olan büyük bir savaşın temeliyle şekillendirildiği düşünülmektedir.


  Truva_Savaşı


  Savaş Anlatısı

  Truva Savaşı, klasik kaynaklara göre, Sparta Prensesi Helen'in , Truva Prensi Paris tarafından kaçırılması ile başlamıştır. Helen, Miken Kralı’nın kardeşi Agamemnon ‘a bir mesaj göndererek kendisini Truvalıların elinden kurtarmasını istemiş ve bu kurtarma operasyonu için bir sefer düzenlemesine ikna etmiştir. Truva’ya karşı bir savaş hazırlığına başlayan Agamemnona dönemin en ünlü savaşçıları ve karakterleri olan Aşil, Odise, Nestor ve Ajax ‘da katılmıştır. Sefer hazırlıklarını tamamlayan Miken Krallığı, binden fazla oluşan gemi filosu ile Ege Denizi'ni geçerek Truva krallığının bulunduğu bölgeye gelmiş, Truva Kralı Priam’dan Helen’i teslim etmesini istemiş ve yoksa savaş zorunda kalacaklarını belirtmiştir.


  Truva’nın isteğe olumsuz cevap vermesinden sonra, zorunlu olarak kuşatma başlamıştır. Meydan muharebesi ve kale kuşatması şeklinde geçen savaş yaklaşık olarak 10 yıl kadar sürmüştür. Bu savaş sırasından Truva Prensi ve Paris’in abisi Hektor, Aşil tarafından öldürülmüş , ölümsüz ve yenilmez savaşçı olan Aşil aynı savaşta hayatını kaybetmiştir.Uzun ve çetin süren savaş sonrasında, Miken Krallığı savaşı daha fazla sürdüremeyeceklerini düşünerek geri çekilme kararı almış, geri çekilirken denize yakın bölgeye tahtadan bir at bırakarak denize doğru ilerlemişlerdir.


  Truva_Savaşı


  Truvalılar, Mikenlerin bıraktıkları bu atı bir hediye olarak düşünmüş ve Truve Prensesi Cassandra’nın bütün uyarıların rağmen, tahta atı şehrin içine almışlardır. Truva Atının içerisi alınmasından sonra bütün şehir evlerine çekilerek uykuya dalmıştır. Ancak, Truvalılarını beklemedikleri olay gerçekleşmiş Miken Kralı tarafından atın içine yerleştirilmiş olan savaşçılar gece ortalığa çıkmış ve Odise önderliğinden şehri fethetmişlerdir. Şehir ele geçirildikten sonra Truva Savaşının başlama sebebi olan Helen kurtarılmış ve tekrar kocası olan Menelosun yanına dönerek Sparta’yı yönetmeye devam etmiştir. Menalosun ölümünden sonra bazı kaynaklara göre, Helen Rodos Adasına sürgüne gönderilmiş ve burada asılarak idam edilmiştir.


  Truva Savaşı Gerçek Mi?

  Truva Savaşı’nın yukarıda da söylediğim gibi çoğu anlatıları, savaştan çok sonra yazılmış olan destanlardan gelmektedir. Özellikle Homeros tarafından günümüze kadar ulaşmış yazılı şiirler ve ağızda ağıza günümüzde kadar gelen hikayeler sonucundan böyle bir savaşın ve yukarıda vermiş olduğum anlatısına ulaşabiliyoruz. Savaş tam yukarıda anlattığım gibi sebepler, olaylar ve sonuçlar itibariyle benzer şekilde yaşanmasa da, bu dönemde, Türkiye’nin bugün batı bölgesinde veya anadolu topraklarının içinde büyük savaşın yaşandığını bize göstermektedir.  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023