bylge-logo

  Bylge

  Asimilasyon

  Asimilasyon, antropoloji ve sosyolojinin ortak alanında incelenen ve farklı etnik mirasa sahip bireylerin veya grupların yaşadıkları coğrafyada toplumun egemen

  Picture of the Anadolu

  Anadolu

  @anadolu

  Asimilasyon, antropoloji ve sosyolojinin ortak alanında incelenen ve farklı etnik mirasa sahip bireylerin veya grupların yaşadıkları coğrafyada toplumun egemen kültürü tarafından eritildiği veya kültürlerini kaybetmelerine neden olan sürece verilen genel addır. Bu süreç içerisinde bilinçli veya bilinçsiz yapılan hareketlerin temel amacı, toplumdaki daha farklı kültürlere sahip sözde öz olmayan grupların baskın grup içinde kültürlerini tamamen kaybetmesini veya fark edilmeyecek dereceye kadar indirilmesini içerir.


  Bazı toplum bilimciler asimilasyonu tanımlarken bir kültürün diğer kültüre olan politik ve kültürel entegrasyonu olarak açıklama eğilimindedir. Ancak, böyle bir fikri ve düşünceyi kişisel olarak kabul edenlerden değilim. İki farklı durumunu entegrasyonu sırasında birinin niteliğini kaybetmesi ve diğerinin niteliğini aynen koruması söz konusu değildir. Asimilasyon bir entegrasyon örneğin olmuş olsaydı, bu durumda entegre olan şeyleri ayırdığımız zaman ortaya entegre olmamış parçaların geriye kalması gerekir, eğer entegre parçalar birbiriyle ayrılamayacak derecede birleşmiş ise bu durumda her ikisininde ortada olmaması gerekir. Asimilasyonda ise yukarıda da ifade ettiğim gibi sadece bir adet baskın kültürün ortaya çıkması söz konusudur. Bu yüzden, asimilasyonu bir entegrasyon olarak tanımlamak çok mümkün değil.


  Asimilasyon


  Asimilasyon bazı durumlarda zorunlu bazı durumlarda ise gönüllü olarak gerçekleşir. 50 yıl önce başta Almayan ve diğer ülkelerde gitmiş olan Türk işçilerinin çocukları ve torunlarından bazıları devlet baskısı olmamasına rağmen öz kültürlerindeki bazı özelliklerini kaybetmeleri veya başka bir deyişle baskın kültürün etkisi altında kalmaları gönüllü veya istemeyerek asimilasyonun bir örneğidir. Bu süreç kimi zaman Göçmen Asimilasyonu olarak da adlandırılır. En yaygın asimilasyon formlarından olan bu süreç, aynı zamanda en sıkıntılı olanıdır. Bu asimilasyon türünde çoğunluk ve azınlık gruplar arasındaki etkileşim sonucunda süreç kendiliğinden ilerler ve süreç çok uzun yıllara yayılır.


  19. yüzyıldan başlayarak emperyalizmin hakim olduğu dönemlerde ise Afrika ve Asya topraklarından getirilen ve zorunlu olarak Amerika ve Avrupa'da çalıştırılan insanlara yapılan işlemler ise zorunlu asimilasyon olarak tanımlanır. Bugün özellikle Fransa'daki siyahi ırk başta olmak üzere Kuzey Afrika topraklarından getirilen bu insanlar baskın Fransız kültürünün etkisi altına girmiş ve geçmiş köklerine ait bütün miraslarını unutmuşlardır. Yakın tarihten verilebilecek diğer bir örnek ise Amerikan yerlilerinin başına gelmiş alanlardır. En hafif tabiriyle yine asimilasyon olarak tanımlanabilecek bu olay aynı zamanda bilinçli bir soykırımında parçasıdır.


  Asimilasyon


  Zorunlu asimilasyon örnekleri hala günümüzde devam ediyor, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde yaşanan ve Çinlilerin Doğu Türkistan Türkleri'ne yapmış oldukları zorunlu veya mecburu asimilasyonun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu konuya burada girmek istemiyorum ama eğer bu olay bu içeriğin yazıldığı tarihteki gibi devam ederse kısa bir süre içinde bir soykırıma dönüşecek gibi duruyor.


  Published Date:

  July 27, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023