bylge-logo

  Bylge

  WWW(World Wide Web) Nedir

  WWW, World Wide Web kelimelerinden oluşmuş akronim bir kelimedir, The Web adıyla da bilinir. The Web, internetin kendisi değildir, ülkemizde sıklıkla The We

  Picture of the Ali Söylemez

  Ali Söylemez

  @alisoylemez


  WWW(World_Wide_Web)_Nedir


  WWW, World Wide Web kelimelerinden oluşmuş akronim bir kelimedir, The Web adıyla da bilinir. The Web, internetin kendisi değildir, ülkemizde sıklıkla The Web yerine İnternet kelimesi kullanılır. Teknik olarak ise birbirinden tamamen farklı şeyleri ifade ederler.


  İnternet: Dünya üzerindeki bilgisayarların birbirine bağlandığı küresel ağ sistemidir.


  The Web: Dokümanların veya internet üzerindeki diğer bilgi kaynaklarının Url(Uniform Resource Locators) aracılığıyla ulaşabildiği ve birbiriyle olan bağlantılarının hypertext(Köprü) ile kurulduğu ve bilgi akışının protokoller aracılığıyla sağlandığı bir bilgi alanıdır veya sistemidir.


  Yukarıdaki cümleleri konuyla alakalı olan arkadaşlar hemen anlayacaktır. Ancak, ben bilgisayar ile çok ilgili olmayan arkadaşlara ikisi arasındaki farkı kısa bir metaforla açıklamak istiyorum. Bundan 2000 yıl önce birbiriyle bağlantısı olmayan üç tane şehir alalım: Paris, İstanbul ve Basra, bu şehirler arasındaki kurulan yollar İnterneti temsil eder, yani bu yollar sayesinde siz şehirleri birbirine bağlar ve ulaşılabilir kılarsınız. The Web veya Web, bu yollar arasında taşınacak olan şeyleri nasıl, ne zaman, kim tarafından vs.. taşınacağını temsil eder. Bu şekilde birbirine transfer edilen fiziksel kaynakları için bir yöntem belirlemiş olursunuz.


  WWW(World_Wide_Web)_Nedir


  World Wide Web, eski Cern çalışanı ve mühendisi olana İngiliz bilim adamı Tim Berners-Lee tarafından 1989 yılında icat edildi. WWW, icat edildikten sonra da bilgi sistemi üzerinde taşınan bilgileri görüntülemek için ilk tarayıcı ve bilgileri sağlamak için ilk web server yine CERN içinde 1991 yılında dünyaya kazandırıldı.


  Her icat bir ihtiyacı gidermek için ortaya çıkar. The Web ‘in bulunması da aynı süreçten geçmiştir. Lee, CERN laboratuvarlarında çalışırken bilgiler farklı bilgisayarlar üzerinde yer alıyordu. Aynı konu üzerinde bir bilgiyi toparlamak istediği zaman onlarca bilgisayara gezmek ve bu bilgisayarlar üzerinde tutulan bilgiye kendince derlemek zorunda kalıyordu. Ayrıca her bilgisayar girmek için yetki almanız gerekiyor ve bu bilgiler ulaşmak için her bilgisayar için farklı programlar hakkında bilgi sahibi olmanız icap ediyordu. Eski sistemin belkide en büyük sıkıntılarından biri de CERN bilgisayarlarına yeni bir materyal eklendiği zaman, bunların üzerinde çalışma yürüten bilim adamları, yeni eklenmiş olan kaynak hakkında herhangi bir uyarı ve mesaj almıyorlardı. Bilgisayarları tek tek dolaşıp konuları hakkında yeni bir şeylerin eklenip eklenmediğini kontrol etmek zorunda kalıyorlardı. Lee ‘ye göre kullanılan bu sistem verimsiz, zaman alıcı, zor ve etkisizdi.Lee, bu temel sorunu ortadan kaldırmak için birbiriyle bağlantısı olan bilgisayar üzerinde örümcek ağı benzeri bir yapı oluşturarak ulaşmak istediği bir kaynağa herhangi bir bilgisayar üzerinden ulaşmak için çalışmalarına başladı.


  WWW(World_Wide_Web)_Nedir

  Lee, bu sisteme yapmaya başlarken bundan önce The Web benzeri sistemler kullanılıyordu ancak yukarıda da dediğimiz gibi bunların etkisizliği açıktı. The Web ‘in tasarımında basit bir yöntem izlendi kullanıcılara bir tarayıcı üzerinden ulaşmak istediği bilgiler hypertext(köprü) yardımıyla her kaynak birbirine bağlanacak ve bu bağlantılar tek yönlü olacaktı. Web 'den önce kullanılan sistemler iki yönlüydü, bir kaynağa ulaşmak için o kaynağın sahibine görüntüleme ve değiştirmek için talepte bulunuyor, eğer bu talep uygun görülürse o şekilde kaynağa ulaşılabiliyordu. Lee yeni kurulacak sistemde ise sistemi tek yönlü olarak tasarladı. Kullanıcılar bir şeye ulaşmak istedikleri zaman köprü yardımıyla herhangi bir izne tabi olmadan artık kaynaklara ulaşabileceklerdi. Lee ‘in o zamandan tasarlamış olduğu bu sistem akışı çok az değişmekle beraber hala kullanımdadır.


  The Web yani WWW ‘in İnternet ile uyumlu çalışabilmesi için sistem tasarımı kadar buna uygun yazılım teknolojilerinde geliştirilmesi gerekiyordu. Lee sistemi aktif hale getirebilmek için üç tane ana teknolojiyi de kendi tasarladı. Aşağıda vermiş olduğum teknolojiler, 1990 yılından önce geliştirilmiş olan bazı teknolojilerin değiştirilmiş halidir yani Lee her ne kadar bu teknolojileri kurmuş olsada bundan önce referans aldığı bazı teknolojiler vardı. Geliştirilmiş olan ana teknolojiler aşağıdaki gibidir;  Yukarıdaki sistemleri kurduktan sonra Lee dünyanın ilk web sitesi ni de oluşturdu. (Yandaki vermiş olduğum link bir hypertext(köprü) örneğidir.Tarayıcınızdaki, bylge.com/post/... yazısı ise bir Url örneğidir.)


  Tim Berners 2016 yılında yoğun kamuoyu baskısıyla bilgisayarın nobeli olan Turing Ödülüne layık görüldü. Kanaatimce bu ödül çok daha önceden verilmeliydi, ama ödül komitesi The Web ‘i hiç bir zaman yeni bir buluş olarak görmedi. Gelen yoğun baskılardan dolayı geçte olsa Lee ‘ye bu ödülü vermek zorunda kaldılar. Eğer web olmasaydı, bu gün kullanmış olduğumuz çoğu internet sitesi de olmayacaktı. İyi mi oldu yoksa kötümü sorusunun yanıtını size bırakıyorum


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023