bylge-logo

  Bylge

  Viskozite

  Viskozite(Akmazlık), bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Kimi zaman, sıvının kalınlığı olarak da ifade edilir. Viskozite, sıvının içindeki

  Picture of the akei

  akei

  @akei

  Viskozite(Akmazlık), bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Kimi zaman, sıvının kalınlığı olarak da ifade edilir. Viskozite, sıvının içindeki moleküllerin birbiri arasındaki etkileşimi veya aralarındaki sürtünmelerinden kaynaklanır. Başka bir deyişle sıvının akması için ihtiyacı olduğu enerji miktarıdır.


  Fizikte viskozite, Newton'un ikinci hareket yasası benzeri, Newton Tipi Akışkan formülüyle bulunur. Bu yasaya göre, cisme bir kuvvet uygulanırsa bu kuvvet doğrultusunda cisim hızlanmasına neden olur. Cismin kütlesi ne kadar büyük ise, hızlandırmak için gereken güç miktarı da bir o kadar fazladır.


  F / A = n (dv / dr)


  F, kuvveti temsil ederken A ise kuvvetin uygulanacağı alanı gösterir. Kuvvet / Alan , alandaki kuvveti aynı zamanda viskoziteyi tanımlamak için diğer bir yoludur. Dv / Dr tam oranı, sıvının hareket ettiği hızı. n, dinamik viskozite ölçü birimi olan 0.00989 Pa s(pascal-saniye) eşittir. Viskozitenin bu formülü günümüzde mürekkep püskürtmeli yazıcılarda, protein formüllerinde ve yiyecek/içecek üretiminde gibi farklı uygulama alanlarına sahiptir.


  Newtonian ve Newtonian Olmayan Akışkanlar

  Sabit bir viskozite sahip akışkanlara Newtonian akışkanları denir. Bu akışkanlara ne kadar güç uygulanırsa uygulansın viskozitesinde yok az değişiklik olur yada herhangi bir değişiklik olmaz. Bu akışkanlar, kuvvet büyüklüğünden bağımsız her zaman akışkanlığını korumaya devam ederler.  Viskozite  Newtonian Olmayan Akışkanlar ise kuvvetle doğru orantılı şekilde viskozitesi artan sıvılardır. Bunun en güzel ve bilinen örneği Slime veya Oobleck sıvılardır. Bu tür sıvılar yüksek kuvvetlerde katı benzeri davranışlar sergilerler.


  Published Date:

  December 03, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023