bylge-logo

  Bylge

  Komünizm Nedir?

  Komünizm, kendini liberal ekonominin ve kapitalizmin karşısında konumlandıran, üretim araçlarının sadece belirli kişilere değil müşterek olarak sahiplenmesi ger

  Picture of the Adam Smith

  Adam Smith

  @adamsmith

  Komünizm, kendini liberal ekonominin ve kapitalizmin karşısında konumlandıran, üretim araçlarının sadece belirli kişilere değil müşterek olarak sahiplenmesi gerektiğini savunan, özel mülkiyetin bulunmadığı veya çok az yer aldığı, ekonomik ve siyasi ideolojidir.


  Komünizm, birçok ideolojiyi altında barındıran kapsamlı bir terimdir. İlk olarak 18.yüzyılda yaşayan Fransız aristokrat Victor Hupay tarafından insanların müşterek veya umumi olarak yaşaması gerektiğini belirten, bütün mülklerin paylaşılması ve kişinin başkasının iş gücünden yararlanmasını söyleyen fikirden temellenmiştir.


  Komünizm_Nedir?


  Modern diyebileceğimiz ilk Komünist fikirler Fransız Devrimi ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Bu devrimden yaklaşık olarak 50 yıl sonra gelen Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazmış olduğu “Komünist Manifesto” bu zamana kadar gelen bütün komünist fikirlerde yer alan Dinsel ve Hristiyanlık eğilimlerini karşısına alarak daha materyalist bir çözüm sunmuş, komünizm tam olarak nasıl bir ekonomik ve siyasi yapı olması gerektiğini ana hatlarıyla göstermiştir. Komünizm, bugüne kadar yaşanmış tarihi, sınıflar arası mücadele olarak yorumlamıştır. Bu yüzden sınıf ayrımını ortadan kaldıracak bir güce ihtiyaç olduğunun gerekliliğinden ve zorunluluğundan bahsetmişlerdir.


  Marx, Engels ve takipçileri temel olarak küresel bir işçi sınıfının devrimini öngürüyorlardı, işçi sınıfının burjuvazi sınıfını tamamen silecek bir devrimi yapması tarih boyunca insanlığın başına bela olan sınıf mücadelesini bitireceği düşünüyorlardı. Bu görüşe göre insanları komünizm sistemini hayata geçirebilirlerse sınıf ayrımları, aile yapıları arasındaki farklılıklar, din ve özel mülkiyet arasındaki sorunların hepsi ortadan kalkacak ve her birey toplumda eşit bir yaşam sürecekti.


  Komünizm_Nedir?

  Komünizm kimi zaman Devrimci Sosyalizm olarak adlandırılsa da, kendinden önce ortaya çıkan ve başarılı bir şekilde uygulama alanı bulamayan sosyalizm aslında bir çok noktada başarısız bulmuş ve eleştirmiştir. Marx'a göre sosyalizm üzerine yerleştirilmiş olan temel dayanak noktalarını ütopyadan başka bir şey değildir. Komünizm ve Sosyalizm, her ne kadar birbirine ayağına basan orta noktaları bulunsada aralarında uygulama ve fikir anlamında bazı farklılıklar bulundurur.


  Komünizm, sosyalizme göre daha sert bir politik ve ekonomik sistemdir. Başarının gelmesi için doğası gereği sert ve şiddet yüklü olması gerekir. Komünizm içindeki bazı ana bileşenleri aşağıdaki gibi sıralamak belki komünizmi açıklamak için daha iyi olacağı kanaatindeyim.


  Komünizme göre;  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023