bylge-logo

  Bylge

  Yahya

  Zekeriya'nun nuru: "Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et." Ku

  Picture of the acılı werther

  acılı werther

  @aciliwerther


  Zekeriya'nun nuru:


  "Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et." Kuran 19/5


  Meryem'in yeğeni, İsa'nın kuzeni


  ''O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya’nın evine girerek Elizabet’i selamladı. Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı.''

  Luka 1 39-42
  Yahya  Dillere ket vuran, damakları donduran:


  ''Zekeriyya şöyle dedi: "Rabbim! Bana alâmet ver." Allah: "Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu.'' Kuran 19/10


  Adaşı, eşii benzeri olmayan:


  "Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Kuran 19/7


  Çocukken hikmete kavuşan, kitaba sımsıkı sarılan:


  "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik.'' Kuran 19/12


  Annesi Elizabeth'e ve babası Zekeriya'ya iyi davranan, merhametli. Zalim ve zorbalardan olmayan.


  Nefsini öldüren, asgariyle yetinen, şatafat düşmanı, Yaratan'a adanmış:


  ''Yahya’nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa, halka Yahya’dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz? dedi. Rüzgârda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa görkemli giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Ve size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;o önden gidip senin yolunu hazırlayacak’' Matta 11/24-27  Yahya  Tebliğe çölde hazırlanan:


  ''Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.'' Markos 1/6  Yahya
  Babası gibi şehadete koşan:


  Hirodes, kardeşi Filipus`un karısı Hirodiya yüzünden Yahya`yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Hirodes`e, “O kadınla evlenmen Kutsal Yasa`ya aykırıdır” demişti.Hirodes Yahya`yı öldürtmek istemiş, ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya`yı peygamber sayıyordu. Hirodes`in doğum günü şenliği sırasında Hirodiya`nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu, Hirodes`in öyle hoşuna gitti ki, ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız, annesinin kışkırtmasıyla, “Bana şimdi, bir tepsi üzerinde Vaftizci Yahya`nın başını ver” dedi. Kral buna çok üzüldüyse de, konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu.Adam gönderip zindanda Yahya`nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi, kız da bunu annesine götürdü.Yahya`nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa`ya haber verdiler. Markos 6:17-29
  Yahya
  En kutsal selamın sahibi:


  ''Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.'' Kuran 19/15
  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023