bylge-logo

  Bylge

  Adem Elması

  Adem Elması, boğazımızda yer alan gırtlağı çevreleyen kıkırdaktır. Ergenlik döneminde özellikle erkeklerde gırtlağın yavaş yavaş boğazdan aşağıya doğru yer deği

  Adem Elması, boğazımızda yer alan gırtlağı çevreleyen kıkırdaktır. Ergenlik döneminde özellikle erkeklerde gırtlağın yavaş yavaş boğazdan aşağıya doğru yer değiştirmesiyle birlikte daha belirgin hale gelir. Boğazımızdan dışarı doğru kavis alan küçük bir elmaya yada cevize benzeyen bu görüntü kıkırdağın büyümesiyle alakalı değil gırtlağın boğazdan aşağıya doğru açısının değişmesinden dolayıdır.


  Adem_Elması


  Tiroid kıkırdaklarının bir çıkıntısı olan Larink Tümseği(Adem Elması), gırtlağın ana gövdesine bağlıdır. Çoğunlukla, erkeklerde kadınlardan daha belirgindir. Bunun sebebi, ergenlik döneminde erkeklerde tiroid kıkırdaklarının kadınlara nazaran daha fazla büyümesi ve boğazdan aşağıya daha fazla sarkmasıdır. Erkeklerde ve kadınlarda bu yapıyı oluşturan kıkırdak katmanlarının yapısı ve dokusu aynı olmasına rağmen birleştikleri açılarını farklı olması belirginliği belirleyen başka bir etmendir. Erkeklerde kıkırdak katmanları 90 derecelik açı ile birleşirken, kadınlarda bu rakam 120 derecedir.


  Adem Elmasının Büyüklüğü Neye Göre Belirlenir?

  Adem Elmasının büyüklüğü, kişinin gırtlak yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Adem Elması dahil vücudumuzdaki diğer uzuvların, organların ve anatomik yapıyı belirleyen şey, kişinin genetik mirasıdır. Adem Elması büyük olan kişilerin, sonraki nesillerinde de Adem Elmasını büyük olması, larinks tümseğini genetik faktörlerin etkisi ile belirlendiğinin en önemli kanıtıdır. Bilinen tersine, Adem Elmasının büyüklüğü ile ses kalınlığı arasında pozitif bir ilişki yoktur. Ses kalınlığını belirleyen şey, ses tellerinin uzunluğudur. Adem Elması büyük bir kişinin ses kalın olabileceği gibi incede olabilir.


  Boyutları her ne kadar sesin kalın olup olmasıyla ilişkili olmasa da vücudundaki diğer uzuvları büyük olan kişilerde Adem Elmasının daha büyük olma ihtimali yüksektir. Bu iki arasında pozitif bir korelasyon vardır.


  Lariks Tümseği kimi kadınlarda hem cinslerine göre daha belirgindir. Bazılarında diğerlerine göre normalden daha fazla testerona sahip olması büyük olmasının başlıca sebebidir. Testeron hormonu insanlarda vücut uzuvlarının büyüklüğü üzerinde etkili olduğu için, bu hormon etkisiyle Adem Elması da daha büyük olabilir.


  Adem Elmasının Vücuttaki Görevi Nedir?

  Adem Elmasının vücutta tespit edilebilen tek bir görevi vardır. Gırtlağının içinde bulunan ses tellerini koruyarak, konuşma, bağırma, gülme, fısıldama ve şarkı söyleme gibi eylemleri yerine getirmemize yardımcı olmaktır. Adam Elmasına sahip olmak , bir önceki cümledeki eylemleri daha iyi yerine getireceğiniz anlamına gelmez, sadece gırtlağınızın boyutunun daha büyük olduğunu gösterir.


  Adem Elması Ne Zaman Büyür?

  Adem Elması, ergenlik döneminin başlangıcında büyüme başlar ve ergenlik sonuna kadar da büyümeye devam eder. Ergenlik öncesinde erkek ve kadınlarda aynı boyutlarda olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda erkeklerde kadınlara göre yukarıda da yazmış olduğum sebeplerden dolayı daha hızlı büyür ve gırtlağın aşağıya doğru inmesinden dolayı daha belirgin hale gelerek sesin daha derinden gelmesine sebep olur.


  Adem Elması ile ilgili kendinizde test edebileceğiniz küçük bir deneyde var. Parmağınızı Adem Elmasının üzerine yavaş getirini daha sonra bir ses mırıldanın, şimdi yavaşça Adem Elmasını aşağıya doğru ittirin, bir ses daha mırıldanın. Sesin daha derinden geldiğini fark edebilirsiniz.

  Published Date:

  November 29, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023